0
Menu

Inspiromatky: V čem jsou ženy po mateřské skvělé?

V české společnosti stále převládá stereotyp, že ženy na rodičovské dovolené své schopnosti a dovednosti ztrácí. Přitom naopak při péči o děti a rodinu posilujeme tzv. přenosné nebo sociální kompetence, které uplatníme nejen v rodinném ale i v pracovním životě.

Jaké jsou silné stránky maminek?

Veronika Trutzová pracuje dlouhá léta v HR stejně jako její kolegyně Jenůfa Pecháčková a Kateřina Dvořáčková. Společně pomáhají maminkám s návratem do práce pod hlavičkou projektu InspiroMatky, který na rodičovské dovolené založily a ve kterém jsou i při svých zaměstnáních aktivní. Všechny se shodují, že maminky po mateřské dovolené podle nich nemají žádný důvod ke sníženému sebevědomí, právě naopak.

  • Organizace času

Maminky na našich kurzech nejčastěji uvádějí, že se díky mateřství naučily lépe organizovat čas. V hantýrce HR tento pojem naleznete nejčastěji jako Time management. Vždyť sladit časový režim celé rodiny je úkol opravdu náročný a pokud si v něm maminka najde ještě čas na sebe, tak to je opravdu mistrovský výkon.  Maminky s čerstvě narozeným přírůstkem, na který doma čeká starší sourozenec, musí během velmi krátké doby značně upravit původní režim. Řada žen navíc při rodičovské dovolené pracuje nebo studuje, a pak svůj „pracovní čas“ využívají skutečně efektivně a na nějakou prokrastinaci jim nezbývá prostor. Matky opravdu znají hodnotu času.

  • Multitasking

Ať už se říká o multitaskingu cokoliv, pro maminky je dělání více věcí najednou denním chlebem. Během deseti minut dokáži připravit pro děti pití, zvednout telefon a u toho si uvařit kávu.

  • Komunikace, empatie, zvládání změn

Další silnou kompetencí je jasná komunikace. Maminky si někdy postesknou, že se jejich slovní zásoba poněkud smrskla, ale i tak se díky každodennímu vyjednávání s dětmi stávají schopnými komunikátorkami. Zvládnou nejen vysvětlit složitá témata dětem jednoduše, stejně tak si poradí s paní na úřadě nebo řemeslníky. Každý den trénují schopnost empatie a přizpůsobení, protože bez nich by jen stěží zvládly komunikaci s dorůstajícími a zvídavými dětmi.

S výchovou dětí a jejich vývojem jsou spojeny časté změny v jejich chování, denním režimu a potřebách. Proto mezi další kompetenci maminek patří právě zvládání změn, které uplatňují na denní bázi téměř bez mrknutí oka. S tím, jak děti mají stále silnější potřebu prosazovat svůj názor, přichází na řadu také vyjednávání, bez kterého se maminky neobejdou.

  • Zodpovědnost

Mnohým zaměstnavatelům záleží na tom, aby v jejich týmech pracovali lidé zodpovědní, a to maminky bezesporu jsou. Díky celodenní péči o děti, které jsou na nich velmi dlouho zcela závislé, se jim odpovědnost prostě dostala pod kůži. Co teprve samoživitelky, které samy musí zvládnout péči o děti a často i finanční zabezpečení rodiny.

  • Loajalita

Ženy vracející se do zaměstnání po rodičovské dovolené navíc bývají loajální a své práce si váží. Také velmi odpovědně vybírají řešení, která jim pomáhají skloubit práci a rodinu.

Jak na zvýšení seběvědomí?

Ženy stráví na rodičovské dovolené řadu let. Během té doby se mění jejich pohled na pracovní sféru, ale často dochází ke změnám na pracovní pozici, kterou dříve zastávaly. Na našich seminářích s často setkáváme s tím, že největší překážkou návratu do práce je i přes velké odhodlání nízké sebevědomí maminek. Přitom cesta k vnitřní stabilitě a zvýšení sebevědomí není zas tak obtížná. Podle nás jde hlavně o to, utřídit si dovednosti a schopnosti, rozhodnout se, čemu se chci v příští etapě svého pracovního života věnovat a o jakou práci už zájem nemám.

Na našem semináři Vracím se a sladím provádíme s účastnicemi inventář dovedností, což jim pomůže zhodnotit, co umí, co dělají rády a co nového by se třeba chtěly naučit.

Domníváme se, že ženy-matky jsou vybaveny celou škálou přenositelných dovedností, které zaměstnavatelé hledají u svých kandidátů. Je to otázka víry v sebe sama a podle našich zkušeností také sdílení zkušeností s ostatními ženami v podobných situacích. Takové prostředí najdou ženy na našich kurzech.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě