0
Menu

Zábavný obsah do obecních zpravodajů a firemních časopisů

Chcete zvýšit atraktivitu Vašich periodik? Přidejte oddíl pro děti. Připravíme ho pro vás na míru nebo nabídneme hotový obsah, který tvoříme každý měsíc.

Dětský obsah do obecního zpravodaje

Vedení radnice zajišťuje občanům předávání informací o své činnosti i o životě v obci. Často se tak děje pomocí tištěného periodika, které je k dispozici pro každého obyvatele obce zdarma. Lidé jsou na tento způsob předávání informací zvyklí a obecní zpravodaje mívají poměrně dobrou čtenost. Pokud chcete atraktivitu zpravodaje zvýšit, můžete přidat ještě zábavný obsah pro děti:

  • Více zapojíte děti do dění v obci a zvýšíte motivaci lidí zpravodaj číst.
  • Můžete zapojit i místní firmy, aby věnovaly dárky do soutěží.
  • Ukážete lidem, že myslíte na děti, potažmo na rodiny. 

Jak vypadá obsah do zpravodaje z Dolních Měcholup se můžete podívat tady.

Zábavný obsah do firemního zpravodaje

Firemní zpravodaj je důležitým kanálem firemní komunikace směrem k zaměstnancům i obchodním partnerům. Proč přidat zábavnou část do firemního zpravodaje?

  • Zvýšíte atraktivitu periodika a tím i jeho čtenost.
  • Dáte najevo, že vám záleží na duševní pohodě vašich zaměstnanců.
  • Pokud přidáte stránku pro děti, podpoříte svou značku u nastupující generace.