0
Menu

Dětský koutek ve firmě

Pravidelné hlídání ve firemním dětském koutku je možné celotýdenně, v určitých dnech nebo dle aktuální potřeby.

#

Provozní doba dle potřeby

#

Koutek kompletně vybavíme

#

Zkušení lektoři

#

Dotace na provoz dětské skupiny

Hlídání dětí ve firmě je možné poskytovat v dětském koutku nebo v dětské skupině.

Na začátek doporučujeme zpracovat koncept řešení na základě zájmu ze strany zaměstnanců a zmapování situace v dané lokalitě tak, aby došlo k maximálně efektivitě vynaložení finančních prostředků. 

Proč zřídit hlídání dětí ve firmě?

  • Podpoříte návrat žen a mužů do zaměstnání a pomůžete jim se slaďováním jejich rodinného a pracovního života.
  • Každý kvalifikovaný zaměstnanec, který se vrátí do zaměstnání dříve, znamená pro zaměstnavatele obrovskou úsporu nákladů.
  • Firma poskytuje benefit, kterým se odlišuje v konkurenci ostatních zaměstnavatelů, a může tak lépe zaujmout nové pracovníky.
  • Hlídání dětí ve firmě vytváří pozitivní klima na pracovišti a podporuje obraz společensky odpovědného zaměstnavatele

Dětský koutek ve firmě

Nejjednodušší variantou je mobilní dětský koutek pro nepravidelné hlídání dětí, například během prázdnin. Potřebujeme pouze zasedací místnost, která se pro akci vyblokuje a my ji vybavíme dětským nábytkem. Výhodou jsou nulové investice do úprav, vše řešíme v rámci jednotlivých akcí pronájmem vybavení.

Dalším stupněm je investice do místnosti s dětským koutkem, která je plně nebo částečně vybavena pro pobyt dětí. Využívají ji pak rodiče s dětmi, pokud musí přijít do práce s dětmi. Hlídání zajišťujeme jako doplňkovou službu. Výhodou jsou nízké investice do vybavení a případná jednoduchá změna místnosti např. na relaxační prostor pro zaměstnance.

Pevný dětský koutek vyžaduje trvale vyčlenit jednu místnost. Zajistíme provoz koutku, komunikaci s rodiči, registraci dětí, program a vše potřebné k jeho bezproblémovému chodu. Koutek pak mohou využívat rodiče s dětmi s flexibilní docházkou již od narození. Jedná se o flexibilní docházku dětí v individuálním režimu hlídání do 3 let (1 dítě na 1 lektorku) nebo ve skupince od 3 let (max. 5 dětí na 1 lektorku). Nejčastěji realizovaným modelem je provoz koutku 2 až 3 dny v týdnu, kdy jsou děti hlídané nepravidelně v blocích 3 až 4 hodin. Výhodou tohoto formátu je investice do vybavení dle individuálních možností firmy a v případě nízkého zájmu ze strany rodičů jeho flexibilní úprava na zasedačku, relaxační prostor pro zaměstnance apod.

Dětská skupina ve firmě
Šťastné dítě v Baby Office koutku

Pokud zájem a potřeba rodičů naplňuje pravidelnou každodenní docházku dětí, je dětská skupina lepším řešením. V dětské skupině lze poskytovat pravidelnou péči o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.
Nevýhodou dětské skupiny jsou vyšší pořizovací náklady plynoucí z povinných stavebních a hygienických úprav. Výhodou jsou pak nižší provozní náklady, protože na provoz dětské skupiny je možné získat dotace.

Family and JobRealizaci dětských skupin zajišťuje naše partnerská organizace Family and Job, z.s. Věnuje se provozu dětských skupin již od roku 2016. Aktuálně provozuje 8 dětských skupin v 5 lokalitách, kde se věnuje 125 dětem 30 kvalifikovaných chův. Referenční dětské skupiny.

Kontakt: Daniela Celerýnová, daniela.celerynova@gmail.com, 725 938 950

Mohlo by Vás zajímat

Letní prázdniny jsou nejoblíbenější částí roku snad všech dětí a zároveň noční můrou většiny rodičů. Společnost Mondelez se rozhodla pomoci svým zaměstnancům tento problém řešit…

Firemní tábory

Vyladění soukromého a pracovního života je téma, které se stále drží v popředí zájmů personalistů. Generace nastupující v posledních letech do pracovního procesu vnášejí do…

Eva Lövenhoferová

Dětská skupina patří k nejoblíbenějším firemním benefitům pro rodiče malých dětí. Umožňuje chodit do práce i těm, kteří z důvodu péče o dítě nemohou. Dětská…

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě