0
Menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Baby Office s.r.o., U Pošty 1, 180 00 Praha 8, IČO 01403982 (dále jen správce) a to:  

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a další údaje obsažené ve formuláři  

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;  

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení. 

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Baby Office, s.r.o. učiněno písemně.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě