0
Menu

Ženy sobě: Dny plné inspirace a ženské energie

V dnešní době musí ženy zastoupit ženskou (a často i mužskou roli) s plným nasazením. Očekává se od nich, že budou stále plné energie, oplývat úsměvy, budou skvělé matky a zároveň si budovat kariéru.  Očekává se to stejné i od mužů? A pokud ano, děje se to za stejných podmínek? Těmito otázkami se zabývá konference Equal Pay Day – Ženy sobě, která se koná každý rok na jaře. Baby Office tam zajišťuje dětský koutek s hlídáním dětí.

Ještě před sto lety neměly ženy zdaleka taková práva, jaká mají dnes. Nabytím těchto práv ženy získaly i něco jiného, a to možnost být nezávislá. Z této možnosti se ale postupem času stalo očekávání, které se přidalo ke všem dalším rolím, které žena musela zastávat stejně tak dříve jako dnes. I dříve se musela postarat o domácnost a o děti, v dnešní době si však k tomu přibrala i schopnost mít kariéru a stejné pracovní příležitosti jako muži. Proč jim tedy není dovoleno budovat si svoji nezávislost se vším všudy? Proč jsou jim odpírány stejné finanční podmínky za tutéž práci, kterou vykonávají muži?

Česká republika je v Evropě na posledních příčkách v rovnosti platů mužů a žen, a proto se Equal Pay Day týká i nás. „Když jsme v roce 2010 pořádaly první ročník této akce, byl rozdíl v platech mezi muži a ženami 26,2%. Za necelých 6 let tedy klesl o 4 %. Naším cílem je, aby se tento rozdíl stále zmenšoval a ženy se staly ekonomicky nezávislými,“ uvádí Ing. Lenka Šťastná, prezidentka pořádající organizace Business & Professional Women.

Je potřeba si uvědomit, že ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu a jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. Na rovnost v odměňování za jejich práci se ale stále jaksi „zapomíná“. Přitom odstranění rozdílů v odměňování přinese prospěch i jejich zaměstnancům, a tím i celé společnosti, protože ženy budou mít kromě nové motivace i možnost lépe zúročit své schopnosti a znalosti.

Hana Krejčí

 

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě