0
Menu

Rodiče ve firmách. Proč a jak podporovat slaďování práce a rodiny?

13509117_10154246323019707_2644598207748224421_nJaká je situace?

 • Jen asi polovina žen se vrací po RD k původnímu zaměstnavateli

Podle různých průzkumů se v Česku vrací k původnímu zaměstnavateli po rodičovské dovolené (MD/RD) necelá polovina maminek (některé výzkumy uvádějí ještě horší čísla). V evropském srovnání jeden z nejhorších výsledků.

 • Nabídka částečných pracovních úvazků je velmi nízká a neodpovídá zájmu rodičů.

V ČR tedy jen 9,5 % žen pracuje na částečný úvazek, v Německu skoro polovina, v Nizozemí dokonce 76 % žen. Zájem pracovat na částečný úvazek mají hlavně ženy s dětmi staršími než 3 roky (do 3 let většina maminek preferuje zůstat s dětmi doma). Zájem o částečné úvazky převažuje nabídku více než dvojnásobně.

 • Práce na částečný úvazek nejsou pro kvalifikované pracovníky.

Když už jsou pracovní nabídky, tak spíše méně kvalifikovaná pracovní místa, termínovaná práce, počet hodin neodpovídá mzdě (mzda jako na part time, ale počet hodin jako na celý úvazek), nemohou čerpat stejné benefity, horší pracovní podmínky a někdy i chování ostatních zaměstnanců (zaměstnanci druhé kategorie)

 • Pružná pracovní doba, home office, sick days jsou ve firmách jen pro někoho.

Pružnou pracovní dobu nabízí stále více firem, ale home office, sick days jsou nabízeny jen zlomku zaměstnanců.

 • Ve firmách převládá negativní až nepřátelský postoj k těhotným ženám a matkám malých dětí. Stěžují si také tatínci, kteří se rozhodli odejít na rodičovskou dovolenou.

Setkala jsem se s několika maminkami, které se bály, aby v rámci výběrového řízení nevyšlo najevo, že mají děti a snažily se v životopise zamaskovat svou rodičovskou dovolenou.

K čemu to vede?

Ženy (často ani muži) nemají ve firmách dostatečnou podporu, aby mohly zvládnout rodičovství a práci. Téměř 30 % žen s dvouletými a 60 % žen s tříletými se stává nezaměstnanými bezprostředně po ukončení RD. Ženy střídají etapy, kdy pracovaly na plný úvazek s obdobími, kdy nepracují, v posledních letech stoupá počet žen, které začínají podnikat, a to hlavně proto, že mohou lépe sladit práci a rodinu.

Proč (nejen) rodičům nesedí “klasické zaměstnání”

 • více času na zájmy a rodinu – mladí lidé, rodiče, lidé na vrcholu kariéry nechtějí tráit čas jen v práci, chtějí mít čas na své zájmy i rodinu
 • nedá se to zvládnout
  • otvírací doba předškolních a školních zařízení neodpovídá pracovní době (nestíhá se vyzvedávání dětí),
  • chybí prarodiče, kteří by pomáhali a chůvy jsou pro většinu rodin finančně nedostupné
  • pří nástupu do školy a školky jsou děti velmi často nemocné a nemá s nimi kdo být doma
  • o prázdninách chybí péče o děti
  • chybí jesle a péče o děti do 3 let je tak pro rodiče velmi nákladná, musí zaplatit chůvu nebo soukromou školku
 • odpovídá tradičnímu modelu – muž v práci, žena doma – dnes ale často rodiny potřebují dva příjmy a ženy mají zájem se realizovat a pracovat

 Jak je to z pohledu firem?

Náklady

 • Náklady na hledání, výběr a zaškolení nových zaměstnanců
 • Vyhozené peníze, které investovali do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, kteří odešli
 • Investují do benefitů, o které zaměstnanci nemají takový zájem. Přitom pružná pracovní doba, home office či sick days nemusí znamenat zvýšené náklady.

Pověst, CSR

 • Dává najevo, že mu na zaměstnancích nezáleží

Kvalitní zaměstnanci

 • Kvalitní zaměstnanci mají šanci na sjednání lepších podmínek na trhu práce, když je firma nenabízí, odejdou jinam nebo půjdou na volnou nohu.

Co firmy získají?

 • Udrží a přilákají kvalitní zaměstnance
 • Sníží náklady (př. v ČSOB, kde se problematice návratu do práce a slaďování systematicky věnovali, vyčíslili úspory na 365 000 Kč na 1 rodiče, který se vrátí do pracovního procesu, celkem jsme v roce 2012 uspořili díky Programu 84 mil. Kč)
 • Zlepší pověst zaměstnavatele
 • Může i lépe vyhovět potřebám klientů – př. když by spolupracovali s maminkami na RD v období zvýšené poptávky
 • Zlepšení pracovního výkonu – ne každému vyhovuje pracovní prostředí a pracovní doba firmy

Možnosti – opatření pro firmy

Obecné:

 • politika rovných příležitostí – zejména v oblasti výběrového řízení a odměňování
 • management návratu po RD/MD
 • audit, kde by šlo používat flexibilní pracovní režimy
 • benefity přátelské k rodině
 • vzdělávání managementu i rodičů

Konkrétní:

Flexibilní pracovní režímy:

 • pružná pracovní doba
 • částečný úvazek
 • sdílení pracovního místa
 • home office
 • sick days
 • krátkodobé a dlouhodobé pracovní volno

Péče o děti:

 • příspěvek na péči o děti,
 • firemní školka
 • dětský koutek ve firmě
 • firemní školka
 • příměstské tábory

Návrat do práce a speciální programy pro rodiče:

 • postupný návrat z rodičovské dovolené,
 • kontakt během rodičovské dovolené,
 • vzdělávací programy a koučování
 • další: ponechat firemní e-mail, informovat o dění ve firmě, nabízet pracovní příležitosti i krátkodobou spolupráci, iniciovat síť rodičů (web, intranet, aj.)

Akce pro rodiče s dětmi ve firmě:

 • S dětmi do práce
 • Mikulášská, vánoční besídky, den dětí, aj.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě