0
Menu

Mindfulness v praxi – všímavé děti

Žít v přítomnosti, být přítomní, je trendem posledních let. Jak ale dosáhnout toho stavu, kdy je naše mysl soustředěná na přítomný okamžik a nebloumá ani v přítomnosti ani se nehrabe v minulosti? Vždyť zastavit tok myšlenek byť jen na jedinou minutu je tak těžké. A právě tím, že se necháme našimi myšlenkami trápit, žijeme ve stresu a strachu o budoucnost nás i našich dětí. Už Bibli se píše Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“ 

Odpovědí může být mindfulness, která pomůže mysli odpočinout a zároveň lépe přijímat to, co se v našem životě děje a vytvářet prostor pro změny.

Co je to mindfulness?

Mindfulness (česky všímavost) je schopnost věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Funguje tak, že si plně uvědomujeme co zažíváme, získáváme odstup, vhled a větší kontrolu nad tím, co se děje v nás  a okolo nás.  Osvobozujeme se tím od neprospěšných návyků, autopilotních myšlenkových i emočních reakcí a návyků a otevírá se nám prostor nových možností (jak reagovat nebo nereagovat).

Midnfulness je inspirována budhismem. Její vývoj doprovází celá řada vědeckých studií a výzkumů. A to ve všech oblastech, ve kterých se mindfulness uplatňuje. V oblasti fyzického i duševního zdraví, vzdělávání dětí a mládeže, ve firemním prostředí i ve světě sportu. Ve vědeckých studiích byla použita mj. magnetická rezonance pro potvrzení změn fyzikální struktury mozku v oblastech zodpovědných za pozitivní emoční nastavení.

K čemu je mindfulness užitečná?

 • objektivně i subjektivně posiluje pozitivní emoce
 • umožňuje větší prožívání radosti, zvyšuje sebedůvěru, samostatnost
 • pomáhá lépe zvládat náročné životní situace, čímž vede k vyššímu psychickému i tělesnému zdraví
 • snižuje riziko deprese
 • přispívá ke zdravému pracovnímu prostředí
 • prohlubuje ochotu spolupracovat, více naslouchat a lépe komunikovat.

Když si uvědomíme, že přibližně 80% našich myšlenek se stále opakuje a někdy jsou to myšlenky které nás oslabují, omezují naši životní realitu a naučíme se s těmito myšlenkami nebojovat a především je nerozvíjet do „katastrofických scénářů“, tak se nám vytváří prostor pro mnohem větší kreativitu a lepší práci s vlastní intuicí, která nám může pomoci se lépe rozhodovat. S využitím mindfulness vlastně „pozorujeme“ svoje myšlenky a emoce. Pokud jim nedáme prostor, aby se rozběhly do „našich příběhů“, rovněž si tím vytváříme velký prostor. 

K čemu je mindfulness užitečná dětem?

„Kdybych mohla svoje děti naučit jen jednu dovednost, byla by to mindfulness. Tím je vybavím něčím, s čím nebudou za žádných okolností na  svůj život sami,“ říká Marcela Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu. Pokud naučíme děti mindfulness, zvýšíme tím jejich úspěšnost ve škole a pohodu v životě.

Zkušenosti zahraničních školek jsou takové, že pravidelné lekce mindfulness usnadňují dětem adaptaci na změny, posilují schopnost zvládat náročné situace a zvyšují školní úspěšnost. Klíčovými přínosy je schopnost lépe se soustředit a lepší sebekontrola.

Z výzkumů vyplývá, že výcviky mindfulness ve školním prostředí mají dále tyto přínosy:

 • lepší soustředění a vyšší sebekontrola
 • lepší schopnost se zklidnit
 • nižší stres a nejistota
 • odpověď spíše než reakce na náročné emoce
 • prohloubená empatie a porozumění druhým
 • rozvoj přirozeného zvládání konfliktních situací

Lepší soustředění a vyšší sebekontrola jsou důležité dovednosti pro život. Jejich rozvojem podporujeme rozvoj zdravého vzdělávacího prostředí. Mindfulness však rozvíjí i laskavost, trpělivost,  velkorysost, soucit a celou řadu dalších pozitivních kvalit. Jednoduché techniky pomohou dětem věnovat pozornost tomu, co se děje právě teď, v přítomném okamžiku, být v kontaktu s tělesnými pocity. Pomohou jim lépe porozumět samy sobě a ostatním lidem. Dáváme tím dětem schopnost sebekontroly, řízení stresu a větší trpělivosti.

Jak mindfulness děti naučit

Mindfulness se učíme tréninkem a zároveň používáním  při běžných každodenních činnostech. Všichni se ji mohou naučit. Děti i dospělí se učí prakticky stejné techniky, jen způsob je oběma skupinám přizpůsoben. Standardizovaný formát výcviku ve světě je osmi týdenní. Pro menší děti je vhodné, aby lekce byly maximálně 30 minut a ideálně dvakrát v týdnu po 8 týdnů.

Možností, jak děti v mindfulness vzdělávat je buď externí lektor, který školku / školu navštěvuje nebo výcvikem projdou učitelé a s dětmi pracují sami. Stejně tak rodiče mohou být výbornými průvodci svých dětí na cestě „ bytí tady a teď“.

Zkuste také 4 jednoduché cviky, jak se s dětmi ukotvit v přítomnosti.

Mindfulness pomůže znovu objevit radost k práci a přinese více radosti do života

Tím, že učíme naši mysl být v přítomnosti, „pozorovat“ co se v každém okamžiku děje okolo nás a uvnitř nás, objevujeme i na našich běžných činnostech nové aspekty a kvality. Mindfulness tak může sehrát preventivní roli v syndromu vyhoření. Může nám pomoci na naší práci znovu najít zajímavé činnosti a aktivity, které jsme už dávno přestali vnímat.

Zdroj informací: Marcela Roflíková, foto: Hana Krejčí

 

 

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě