0
Menu

Pomozte dětem načerpat novou sílu a energii

Relaxace dětí

Děti jsou vystaveny stresu stejně jako dospělí. Zvláště pro velmi citlivé jedince je důležité, aby měly dostatek prostoru pro ztišení a relaxaci. Zkuste s nimi toto relaxační cvičení. Najděte klidné místo, kde vás nebude nic rušit. Pak nahlas pomalu přečtěte následující text. Na místech označených třemi tečkami udělejte vždy krátkou pauzu, aby vás dítě stačilo sledovat a jeho fantazie se mohla rozběhnout naplno.

Polož se na záda, na břicho nebo na bok a uvolni všechny svaly. Hlavu polož na měkký polštář a zabal se do hebké, teplé přikrývky. Zavři oči a připrav se na kouzelnou cestu…

Dýchej klidně a zhluboka. S každým nádechem a výdechem jsi klidnější a klidnější. Tvé tělo leží pevně na měkké podložce a hebká přikrývka ho hřeje a chrání…

Společně teď navštívíme čarokrásnou zahradu, zahradu snů. Dýchej zhluboka a odpoutej se od všech myšlenek…

Představ si, že jsi na nádherném hřišti na velké zelené louce nedaleko lesa. Slunce svítí, je vlahý letní den…

Prohlédni si to hřiště hezky zblízka. Teče kolem něj potůček. Chladivá průzračná voda omývá velké kulaté oblázky. Běž se tam podívat. Poslechni si, jak voda narážející do kamenů tiše bublá a pění. Přes potůček vede malý dřevěný můstek. Přejdi po něm…

Na druhé straně je les. Kráčíš po měkké lesní půdě, z níž vyrůstají vysoké staré stromy. V lese žije mnoho zvířat – zajíců, lišek a srnek. Můžeš tam ale potkat i hajného. Ten bydlí v dřevěné hájovně na kraji lesa a v zimě nosí zvířatům krmení. Když přijdou do lesa děti, mají zvířata radost. Nikoho nevidí tak ráda jako právě děti. Neboj se a zajdi hlouběji do lesa. Třeba tam nějaké zvířátko potkáš…

Až společně projdeme lesem, objeví se před námi hora. Cesta nahoru vede po úzké pěšině. Jdi pěkně pomalu, nespěchej…

Vrchol hory tvoří hrubá skála. Ve skále je malá puklina a v puklině orlí hnízdo s orlími mláďátky. Orlí maminka se právě vydala hledat potravu. Když vzhlédneš k nebi, uvidíš ji, jak krouží vysoko nad horou…

Za horou se rozkládá šité blankytné moře. Plavou v něm ohromné velryby. Čas od času se vynoří a vypustí do vzduchu mohutný gejzír vody. O kus dál plavou v moři i veselí delfíni. Hrají si s pestrými míči a obručemi, a když je to omrzí, vydají se spolu s velrybami k malému ostrůvku u pobřeží. Ostrůvek je lemován plážemi s jemným pískem a rostou na něm velké zelené palmy. Žije tu mnoho zajímavých zvířat, hlavně rozpustilé opice a pestrobarevní papoušci…

Kromě zvířat žije ale na ostrově ještě někdo; anděl snů. Bydlí v paláci z barevných květů a každý den píše ty nejsladší sny pro děti z celého světa. Pokaždé když nějaký sen dopíše, vloží jej do prázdné lahve a hodí jej do moře. Tam se jej ujmou velryby a delfíni a zanesou jej až k úpatí hory, kde ve vzduchu krouží orlí maminka. Ta pak sen odnese do svého hnízda, kde už na něj netrpělivě čekají orlí mláďata. Zatímco maminka předčítá, zmocní se mláďat únava a za chvíli spokojeně usnou…

Když se orlí maminka přesvědčí, že mláďata tvrdě spí, vloží sen zpět do lahve a odletí s ním na kraj lesa, kde bydlí hajný. Před hájovnou se mezitím shromáždila lesní zvířátka a čekají, až jim hajný jako každý večer přečte pohádku. Zvířátka napjatě poslouchají, pak se jim začnou klížit oči a ona spokojeně usnou…

Když všechna zvířátka usnou, zaletí orlí maminka se snem uloženým v lahvi přes malý dřevěný můstek a předá ho nedočkavým dětem. Sen k nim přišel z daleka, až z pohádkového ostrova, kde jej napsal anděl snů, aby všechny děti měly hezké sny. A když si některé dítě přeje obzvláště hezký sen, anděl snů neváhá a napíše ho pro něj…

A teď si ho smíš přát i ty…

Relaxační technika je převzata z knihy Hypersenzitivní děti.

Další užitečnou technikou pro zklidnění je mindfulness.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě