EN
0
Menu

Podpora rodičů s malými dětmi se ve firmách vyplatí. V ČSOB mají se slaďováním pracovního a rodinného života dlouholetou zkušenost.   

Dlouhodobě nás inspiruje firemní kultura Československé obchodní banky. Rozhodli jsme se nahlédnout pod pokličku a sdílet s vámi příklad dobré praxe. Ptali jsme se Marie Horáčkové, odpovědné za Program pro rodiče a Simony Zálešákové, která pečuje v ČSOB o téma diverzity. 

Zajímá nás konkrétně, jak u vás v ČSOB pečujete o firemní kulturu. Co pro vás termín firemní kultura znamená? 

Jak se mezi sebou ve firmě chováme a jak vystupujeme navenek, to je pro nás firemní kultura. Naše klíčové prvky firemní kultury jsou vryty do zkratky PEARL+: Chceme vítězit. Máme odvahu. Přijímáme odpovědnost. Vnímáme druhé. Jsme tu doma. Věříme ve spolupráci. Zároveň máme 3 velmi silná témata, která žijeme, a to je diverzita, flexibilita a agilita 

V čem je firemní kultura ČSOB podle vás výjimečná? 

V ČSOB si velmi ceníme toho, že jsme vztahová banka, což pro nás prakticky znamená, že si s kolegy a kolegyněmi vzájemně pomáháme a spolupracujeme napříč celou bankou i skupinou. V ČSOB respektujeme potřeby každého, proto v rámci diverzity a inkluze nabízíme takové možnosti, aby každý mohl být sám sebou a mohl lépe propojovat svůj pracovní život s osobním. Jedním z programů, který ČSOB nabízí, je Program pro rodiče, který u nás funguje již řadu let. Program nabízí možnosti všem rodičům, kteří odcházejí na mateřskou/rodičovskou dovolenou a umožňuje jim být nadále v kontaktu s bankou. 

Poskytujete flexibilní úvazky?  

Ano, poskytujeme. Vždy ale záleží na útvaru, jeho zaměření a provozní situaci, zda je částečný úvazek možný. Nemáme nastavena žádná centrální pravidla, necháváme to vždy v rukou manažerů a zaměstnanců, aby se spolu domluvili na podmínkách. V rámci Programu pro rodiče může rodič pracovat během rodičovské dovolené na dohodu nebo na souběžný pracovní poměr max. na 50 % úvazek.  

Kolik máte mezi zaměstnanci rodičů malých dětí (do 6 let)?  

Počet rodičů malých dětí (do 6 let) nedokážeme říct s úplnou přesností, ale je to zhruba 1 700 rodičů. 

Poskytujete jim nějakou formu podpory? 

Obecně umožňujeme flexibilitu práce pro rodiče malých dětí, a to ve formě home office. Navíc si rodič může vzít 2 dny péče navíc v případně nemoci dítěte nebo někoho blízkého. Zároveň již zmíněným Programem pro rodiče umožňujeme dřívější návrat do práce. Rodičům nabízíme i možnost využití dvou dětských skupin v Praze a v Hradci Králové. V ostatních regionech, kde rodiče nemůžou využít firemní dětskou skupinu, nabízíme příspěvek na hlídání dětí.  

Vracejí se vám zaměstnanci po rodičovské dovolené? 

Ano a velmi si toho ceníme. Zhruba 85 % všech rodičů, kteří odejdou na mateřskou/rodičovskou dovolenou, se pak vrátí do svého původního nebo jiného útvaru. 

Snažíte se je motivovat, aby se vraceli dříve?  

K tomu, aby se mohli vrátit dříve, než po 4. roce dítěte, nabízíme dětské skupiny Sluníčka (v Praze a v Hradci Králové), kam rodič může svoje dítě umístit už od 1,5 roku. Ty, které bydlí v ostatních regionech, podporujeme příspěvkem na hlídání dětí. Rodič může příspěvek využít právě na dny, kdy potřebuje pracovat. Zároveň si myslím, že i velkou motivací je to, že si rodič může zkusit pozvolný návrat do práce. Během rodičovské dovolené může u nás rodič pracovat na brigádu nebo na souběžný pracovní poměr ve svém původním útvaru nebo v kterémkoliv jiném. Ještě před deseti lety jsme byli zhruba na 6 % rodičů, kteří pracovali během rodičovské dovolené a nyní jsme se vyšplhali na krásných 21 %. 

Jaký je podle vás nejlepší benefit, který ČSOB nabízí?  

Z pohledu diverzity a flexibility je to jednoznačně Program pro rodiče a možnost home office. 

Jsou zaměstnanci, kteří mají děti, odlišní od těch bezdětných? 

Odlišnosti vnímáme především v tom, jaké benefity očekávají bezdětní a jaké ty s dětmi.  

Řešíte otázku rovných platů? 

Ano, řešíme otázku srovnání mezd u našich zaměstnanců. Největší rozdíly ve mzdách vznikají vlivem rodičovské dovolené, což se snažíme zmírnit tím, že vracejícím rodičům zpět do práce automaticky valorizujeme o 50 %. 

Československá obchodní banka má v ČR téměř 10 000 zaměstnanců. Z toho 667 na MD/RD (10/ 2023). Běžnou součástí firemní kultury je možnost home office, flexibilní pracovní doba i možnost zkrácených úvazků.  

firemni kultura

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě