0
Menu

Podnikání na mateřské

Podnikání na mateřskéMateřská a rodičovská dovolená bývá čas, kdy se ženy hlouběji zamýšlejí nad životem i nad svou prací, do které se budou vracet. Je to ideální čas pro bilancování a zhodnocení, kudy by se měly dále pustit. A také pro případný začátek podnikání

Dnes je už celá řada možností přivýdělku na mateřské. Ale vlastní podnikání je něco, co dá práci ještě další rozměr. Je to nejen prostředek přivýdělku a seberealizace, ale také nástroj pro osobní rozvoj. Vlastní podnikání dá člověku svobodu, ale také zodpovědnost do všech důsledků.

Ne každý má na podnikání sílu a odvahu. Ne každému vydrží odhodlání tak dlouho, aby dokázal překonat prvotní obtíže a neúspěchy. 

Některé věci je ale možné odhadnout již předem. Je to výstižně popsané v citátu z Bible: „Kdo chce stavět dům, musí si nejprve udělat rozpočet a odhadnout, bude-li mít dost prostředků na to, aby stavbu dokončil. Když tak neučiní, stavbu začne, ale nedokončí ji. Všichni se mu vysmějí a řeknou: ‚Podívejte se, chtěl stavět, ale nemá na to.“  

To samé platí i s podnikáním. Vyplatí se na začátku udělat jakousi vnitřní inventuru. Zhodnotit sám sebe, své silné a slabé stránky, svoji energii a celkové nastavení.

Největší brzdou pro ženy v jejich podnikatelském rozletu je především nedostatek sebevědomí a obavy z toho, že podnikání je administrativně i jinak velmi náročné. 

Lean Canvas

Pro přípravu jednoduchého business plánu doporučujeme Lean Canvas. Jednoduše a přehledně na jedné stránce si můžete ujasnit, jaký problém řešíte, na jaké zákazníky cílíte, jaké produkty nebo služby budete nabízet apod.

Lean Canvas ke stažení v pdf

Manuál Podnikáme na mateřské

V době, kdy u nás probíhaly kurzy a akce na podporu podnikání, jsme vytvořili manuál, který pomáhá rodičům, kteří zvažují podnikání. Publikace obsahuje 10 oddílů a na závěr jsou příběhy úspěšných podnikatelek.

  • Sebepoznání
  • Time management
  • Stress management
  • Work Life Balance
  • Sebeprezentace
  • Marketing
  • Komunikace, obchod
  • Vedení lidí
  • Finance
  • Zdravá firma

Díky manuálu si můžete uvědomit svoje priority a s čistým štítem se pustit do hledání ideálního zaměstnání.

Příručka Podnikáme na mateřské ke stažení zdarma

Podnikání na mateřské

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě