0
Menu

Ohlédnutí za kavárnou BPW na téma firemní benefity a péče o děti ve firmách  

Firemni benefityO tom, jaký dopad bude mít schválený balíček na firmy a jaké benefity jsou oblíbené v jiných státech, jsme si povídaly s expertkou přes firemní benefity z firmy Edenred, Anetou Martiškovou a zakladatelkou firmy Baby Office, Hanou Müllerovou na listopadové kavárně BPWCR. 

Na setkání se skloňovala témata jako návrat do práce po mateřské, rekvalifikace, work-life balance, sebevědomí, psychický stav zaměstnanců, či ideální věk ženy v práci, a především firemní benefity a nadcházející změny. 

Benefity v novém roce 

Ve středu 22. listopadu 2023 prezident Petr Pavel podepsal konsolidační balíček, který se dotýká také zaměstnaneckých benefitů. Původní vládní balíček zamýšlel úplně odstranit daňová zvýhodnění benefitů. Nicméně v důsledku veřejné kritiky byl návrh revidován tak, aby benefity zůstaly daňově zvýhodněné, avšak s nově definovaným limitem. Tento limit je polovina průměrné mzdy, tedy pro příští rok 21 983 korun ročně. Jakékoli benefity, které přesáhnou tento stanovený limit, budou zdaněny jako příjem zaměstnance. 

Dopad na firmy 

České firmy v současnosti často bojují s lidskými zdroji a těžce budují svou firemní kulturu. Nastalé změny situaci příliš nepomohou, pravděpodobně ovlivní nabídku benefitů až u třetiny firem. Obzvláště velké společnosti s kolektivními smlouvami mohou čelit výzvám, jak udržet kvalitní nabídku výhod pro zaměstnance. Mnohé firmy uvažují o redukci některých benefitů nebo přeorientování nabídky na ty, které nejsou změnami ve zdanění dotčeny.

Součástí firemní kultury řady firem se staly benefity pro rodiče, mezi které patří nejžádanější flexibilní úvazky, klouzavá pracovní doba, příspěvek na hlídání nebo dokonce hlídání dětí přímo ve firmě. Stavět dobrou firemní kulturu vyžaduje velké nasazení a nadcházející legislativní změny tento směr spíše komplikují, než podporují. 

Dopad na zaměstnance 

Velké firmy doporučují zaměstnancům do konce roku vyčerpat všechny benefity, aby se vyhnuly komplikacím se změnami zdanění. S takovým postupem jste se mohli v těchto dnech setkat, pokud se pohybujete ve firmě s bohatým systémem benefitů.  

Některé společnosti se rozhodly pokrýt případné vyšší náklady na benefity ze svého, zatímco většina firem plánuje provést pouze menší úpravy dle nové legislativy. Firmy se snaží udržet atraktivitu svých benefitních programů, aby si zachovaly konkurenceschopnost na trhu práce.  

Inspirace v zahraničí 

Firemní benefity jsou atraktivním nástrojem pro získání a udržení kvalitních pracovníků, hrají velkou roli v loajálnosti zaměstnanců a liší se v závislosti na regionu a místních zvycích. Nechme se inspirovat stručným přehledem některých benefitů ve vybraných částech světa. 

Německo 

 • Dovolená: Standardní je minimálně 20 pracovních dní, ale často se setkáme s 25 a více. 
 • Dodatečné zdravotní pojištění (Zusatzversicherung): Nabízí lepší pokrytí nad rámec státního pojištění. 
 • Penzijní připojištění (Betriebliche Altersvorsorge): Příspěvek na budoucí penzi. 
 • Flexibilita: Možnost práce z domova a pružné pracovní doby. 
 • Stravování: Stravenky nebo dotace do firemních jídelen. 

Severské země 

 • Mateřská/rodičovská dovolená: Velmi štědrá a dobře podporovaná.  
 • Flexibilní pracovní doba: Silná podpora pro vyvážení práce a osobního života. 
 • Sabbaticals: Dlouhodobé volno k osobnímu rozvoji, studiu či cestování. 
 • Cyklistická infrastruktura: Příspěvky na kola a vhodné podmínky pro cyklisty. 
 • Zdraví a wellness: Programy pro podporu zdraví a pohody zaměstnanců. 
 • Profesní vývoj: Důraz na vzdělávání a rozvoj dovedností. 

Jižní Evropa 

 • Dovolená: Většinou delší než evropský průměr, zejména ve Španělsku a Itálii. 
 • Siesta: Tradiční odpolední pauza v pracovní době v některých zemích. 
 • Firemní akce: Společenské večírky a týmové akce. 
 • Stravování: Příspěvky na obědy nebo stravenky. 

Obecné benefity v Evropě včetně České republiky 

 • Flexibilita: Práce z domova a pružná pracovní doba. 
 • Stravování: Stravenky nebo finanční příspěvky na obědy. 
 • Dovolená: Až 5 týdnů placené dovolené. 
 • Volnočasové aktivity: Příspěvky na sport, kulturu (například Multisport karty, vstupenky do kina). 
 • Vzdělávání a rozvoj: Jazykové kurzy a další vzdělávací programy. 
 • Doprava: Příspěvky na dopravu nebo poskytování firemních vozů. 
 • Zdravotní péče: Pojištění nebo příspěvky na zdravotní služby. 

Tato nabídka benefitů se může lišit nejen mezi zeměmi, ale také v rámci různých odvětví a specifických firem. Firmy se snaží své benefity přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám jejich zaměstnanců a zároveň reflektovaly místní pracovní kulturu a legislativu.  

Naděje pro firmy 

Odborná komunita s napětím očekává příchod balíčku č. 2, jenž je již teď na konci roku 2023 navrhován s ohledem na požadavky podnikatelů. Po uplynutí dvou let od zavedení stávajícího balíčku, by dle některých vyjádření mělo dojít  k posouzení jeho vlivů, následně by měly být navrženy nezbytné úpravy v příslušných zákonech.  

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě