0
Menu

Mimořádné hlídání dětí ve firmách

Současná situace v ČR si žádá mimořádná opatření, díky kterým rodiče řeší umístění dětí během zavřených školských zařízení. Řada firem se snaží pomoci svým zaměstnancům a zajistit jim na přechodnou dobu péči o děti ve firmě. Co je k tomu potřeba? V podstatě pouze zasedací místnost a dozor, který se dětem bude věnovat.

Po vyhlášení karantény 16. března je možné hlídat maximálně 15 dětí.

Zasedací místnost

Velikost zasedací místnosti se odvíjí od počtu dětí. Ideální je počítat 4m2 na jedno dítě, minimum je 2m2. Místnost je potřeba přizpůsobit pobytu dětí. Pro starší děti stačí mít k dispozici stůl, židle a dostatek podnětů, kterými se zabaví. Pokud je to možné, je samozřejmě lepší přidat knihy, stavebnice a další hračky.

Hlídání dětí

Hlídat děti by měl člověk, který má zkušenosti s vedením dětí – jako např. instruktor na táborech, vedení kroužků apod. Jelikož mají zavřeno vysoké školy, zkušených lektorů je prozatím dostatek. Volno mají i herci a další profese, kteří hlídání nabízejí.

Ve školách probíhá distanční vzdělávání. Děti mohou mít s sebou své úkoly, které jim lektoři ve vymezeném čase pomohou plnit. Je možné se s nimi domluvit i na dalších vzdělávacích a tvořivých aktivitách.

Stravování

Stravování musí být zajištěno od rodičů mimo prostor, kde se hlídá.

Právní rámec

Péče o děti v zařízeních jako jsou dětské koutky nebo firmy je nejjednodušší provozovat dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Zde jsou varianty živností specifikované podle toho, zda se jedná o péči o děti do 3 let či nad 3 roky věku. Dle vybrané živnosti pak musí být prostředí koutku v souladu s obecně platnými předpisy z oblasti stravování, hygieny, požární ochrany aj. Pokud budete najímat lektory do firmy přímo, je nutné, aby měli živnostenské oprávnění nebo rekvalifikační certifikovaný kurz.

Výhody spolupráce s agenturou

Agentura, jako je Baby Office, vám zajistí službu na klíč. Vybavením zasedačku promění v hernu, dodá zkušené lektory. Nemusíte řešit pojištění odpovědnosti za škodu ani riziko, že se dítěti něco stane, jelikož má agentura vlastní pojištění.

S dotazy můžete kontaktovat Pavlínu Bandrowskou, pavlina.bandrowska@babyoffice.cz, 608 192 539

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě