0
Menu

Jaké právní formy může mít sociální podnik?

cannafestUrčitě jste již o sociálním podnikání a sociálním podniku slyšeli. V posledních dvou desetiletých se tento směr podnikání začíná těšit velké popularitě. Ale o jaké  subjekty vlastně jde?

Sociální podnik je právnická osoba založená podle soukromého práva nebo fyzická osoba, která splňuje principy sociálního podniku. Tato krátká základní definice sociálního podniku nedává v českém prostředí stále příliš jasné vysvětlení. Odpovědí je, že se ani tak nejedná o to, jaké formy právnické osoby mají, ale především o určitou kvalitu jejich činnosti.

Sociálním podnikem mohou tedy být:

  • Fyzické osoby – které, jak už bylo výše napsáno, splňují zásady sociálního podniku.
  • Nezisková organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost (již nevznikají dle nového zákona, ale existují), evidované právnické osob církví a náboženských společnosti.
  • Družstva – jsou svou právní podstatou korporací soukromého práva. Jejich existence stojí na principech: dobrovolnosti, kolektivismu, demokracie a rovnosti členů.
  • Sociální družstva – Obchodní zákoník upravuje od 1. 1. 2014 nový typ družstva.  Proto součástí názvu musí být „sociální družstvo“.
  • Obchodní společnosti – především společnosti s ručením omezením a akciové společnosti, které jsou založené k jiným účelům než k podnikání. Další podmínkou je naplňování definičních znaků sociálního podniku a jejich akceptace jako subjektů sociální ekonomiky.

V současné době sociální podniky přibývají a vznikají jejich nové formy. Snaží se především o jiné nápady a inovativní řešení sociálních problémů. Baby Office je jedním z nich. Nabízí mimo jiné hlídání dětí ve firmách a tím pomáhá slaďování pracovního a rodinného života.

Setkali jste se se sociálním podnikem, který se snaží hledat nové cesty ve slaďování pracovního a rodinného života, nebo v návratu rodičů na pracovní trh? Napište nám, rádi váš příběh zveřejníme na našem blogu.

Veronika Pešatová

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě