603 564 243
EN
Menu

Jak v klidu uspořádat akci v této neklidné době

Korona teamCovid-19 nepřeje podnikání, natož pořádání akcí. Naučili jsme se přesouvat pracovní schůzky do on-line prostoru. Přišli jsme na chuť on-line vzdělávání. On-line můžeme mít týmové porady, networking i akvizici nových zákazníků.

Jedna ze základních lidských potřeb, a to potřeba sounáležitosti, potkávání se a sdílení, se ale do digitálního světa přesunout nedá. Kdo ví, jednou možná budeme tak daleko, že si nasadíme VR brýle, natáhneme si speciální senzitivní rukavice, které dokáží simulovat dotek, a užijeme si setkání stejně jako naživo. Bohužel (nebo spíš naštěstí) technologie zatím takové dokonalosti nedosahují, a pro nás zůstává fyzické setkávání důležité.

Spousta lidí je po dlouhé izolaci vyčerpaná, potřebuje povzbudit, dodat novou energii a chuť do další práce. Tomu může napomoci firemní setkání, teambuilding, family day nebo jiná společná akce.

Hygienická opatření

Při pořádání akcí je potřeba myslet na zajištění ochrany zdraví účastníků. Na jaká opatření je potřeba myslet?

  • Nošení roušek je od 10. 9. povinné ve všech vnitřních prostorách s vyjímkou bydliště a tříd ve školách. Více zde.
  • Filtr na osoby s projevy nemoci – měření teploty, apel na zodpovědné chování
  • Důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny – mytí rukou, použití dezinfekce
  • Nejdůležitějším hygienickým opatřením je zajištění pravidelného a správného mytí rukou v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků, případně použití dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem

Program na akci

Zkuste využít hygienická omezení ve svůj prospěch a najít způsob, jak je pojmout jako zábavu. Pokud je akce v interiéru, je potřeba nosit roušky. Vyzvěte kolegy, aby si opatřili roušky jako na maškarní a udělejte si třeba Benátský den.

Pokud potřebujete udělat akci pro více lidí než je aktuálně povolený limit, rozdělte je do několika skupin. Rozdělení může být náhodné nebo podle klíče, na který musí účastníci přijít (pozor ale, aby se všem včas dostalo správného výsledku včas a předešli jste překvapení, že by přišli všichni nebo nikdo :)). Akce pak mohou být např. dvě po třech hodinách během jednoho dne, nebo dva večery za sebou.

V současné době jsou povolené akce s účastí nepřesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Více najdete zde.

Kde akci uspořádat?

Využijte prostory své firmy. Možná budete chtít podpořit svoji oblíbenou restauraci, kde jindy akci pořádáte. Jistější a pohodlnější ale bude tentokrát si jídlo od nich objednat a využít vlastní zasedačku a do restaurace si zajít později soukromě.

Chcete akci venku? Vyjděte do parků, udělejte si piknik či využijte veřejných míst. Seznam piknikových míst v pražských parcích a lesoparcích najdete zde, seznam veřejných grilovišť je zde.

Hana Müllerová

Komentáře