0
Menu

Dotace na naučně-zábavné stezky v roce 2024

Stezka na míruPokud jste ve vaší obci někdy uvažovali nad vybudováním naučně-zábavné stezky, která potěší místní a přitáhne turisty, právě teď nastal ten správný čas. V kategorii cestovního ruchu lze totiž v roce 2024 žádat o dotaci, díky které si můžete nechat uhradit až 50 % celkových nákladů projektu. 

Kde najít více informací? Začněte na webu kraje.

Každý kraj by měl mít na svém webu zveřejněnou výzvu. Podívejme se třeba na tyto příklady:

Královéhradecký kraj

Odkaz: https://dotace.khk.cz/grantProgram/24CRGU4   

  • Příjem žádostí od 11. 1. 2024
  • Lhůta podání do 29. 2. 2024
  • Realizace do 30. 11. 2025
  • Minimální dotace: 50 000 Kč
  • Maximální dotace: 350 000 Kč
  • Maximální podíl požadované dotace: 50 %

O dotaci mohou žádat subjekty, jejichž předmět podnikání souvisí s oblastí cestovního ruchu (včetně turistických informačních center a oblastních destinačních společností), obce a jejich příspěvkové organizace a svazky obcí. 

Plzeňský kraj

Odkaz: https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1272/ 

  • Příjem žádostí od 22. 1. 2024
  • Lhůta podání do 12. 2. 2024
  • Maximální dotace: 150 000 Kč

Středočeský kraj

Odkaz: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop (průběžná výzva 8/2023 – 12/2027) 

Moravskoslezský kraj

https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html 

Další zdroje

Podívejte se na celonárodní dotační programy

Existují i národní programy podpory cestovního ruchu v regionech, jejich přehled najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V roce 2024 můžete využít pro budování stezek například tyto dvě výzvy:

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Cílem tohoto programu je zvýšit povědomí o nabídce aktivit cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Odkaz: https://mmr.gov.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2024-%e2%80%93-marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:

Cílem programu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Stejně jako v minulých letech mají být podporovány aktivity podporující např. vybavenost turistických tras nebo rozvíjející navigační a informační systémy.

Odkaz: https://mmr.gov.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2024-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu 

Nechte se inspirovat!

Třeba stezkou v Červené Vodě

Stezka Červená vodaS realizací naučně-zábavných stezek máme v Baby Office zkušenosti a rádi pomůžeme i vám. V roce 2023 jsme pro obec Červená Voda v Pardubickém kraji vytvářeli pohádkovou stezku se zvířátky po stopách krutého hraběte z Králík až na Dolní Orlici. Na přibližně 5kilometrovém okruhu najdou účastníci celkem 5 stanovišť. Předlohou pro stezku byla krátká pověst o krutém hraběti, který prý kdysi sužoval místní lid. Příběh jsme dopsali a nechali ho vyprávět pěticí zvířátek. Obrázky jsou pak dílem ilustrátorky Veroniky Dvořákové, dřevěné sochy podle nich vyrobil pan Bubák ze Šanova.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě