0
Menu

Dejte mi chvilku, já si to rozmyslím

Feuersteinova metodaNedávno jsem měla možnost navštívit workshop Evy Váňové Feuersteinova metoda v praxi. Krátká ochutnávka této metody mě tak nadchla, že jsem se rozhodla uspořádat podobný kurz i u nás v Baby Office.  Kurz vede Alžběta Bělovská. Metoda má na první pohled poněkud odrazující název – Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování. V praxi jde o techniky, na základě jednotlivých instrumentů, které dětem i dospělým pomáhají zlepšit kognitivní funkce a tím dosahovat lepších výsledků v procesech učení.

Kdo je Feuerstein?

Reuven Feuerstein byl izraelský klinický, vývojový a kognitivní psycholog. Narodil se v roce 1921 Rumunsku v chudé židovské rodině, studoval v Bukurešti pedagogiku. Za 2. světové války byl internován v pracovním táboře v Transylvánii, poté uprchl do Izreale, kde pomáhal dětem deprivovaným holokaustem. Po válce studoval psychologii. Byla mu diagnostikována nevyléčitelná tuberkulóza. Odmítl se s tím však smířit a po krátkém pobytu v sanatoriu se vrhl do studia a práce. Zemřel v roce 2014 v necelých 93 letech. 

V padesátých letech začal Feuerstein pracovat v Izraeli s dětmi, které ve škole neprospívaly. Všímal si, že některé z nich selhávají ve škole, protože nejsou schopny se vyrovnat s formální situací učení, ale v mimoškolním prostředí, ve hře, při práci, která zahrnuje komplexní dovednosti, se nijak od svých vrstevníků neodlišují. Jiné děti se naučí novým dovednostem, ale druhý den nebo i za několik hodin tyto dovednosti ztrácejí. Děti, které nepodávají ve škole dostatečné výkony, mohou se doma při práci nebo ve hře projevovat zcela v normě. Děti, které nejsou schopny se učit ze zkušeností nebo při školní výuce, trpí, podle Feuersteina, deficitem v kognitivní oblasti. Nenaučily se myslet v souvislostech. Nejsou schopny poznatky strukturovat, organizovat.

Děti nejsou ve škole úspěšné proto, že nejsou dostatečně rozvinuty některé jejich poznávací funkce. Na tyto kognitivní funkce se Feuerstein zaměřil a pokusil se je rozvíjet. Rozvinul teorii strukturální kognitivní modifikovatelnosti, tedy možnosti ovlivňovat proces poznávání:

  • Kognice je mentální schopnost, která umožňuje úspěch. Není důležitá jen pro učení, ale i pro schopnost vytvářet vztahy. Poznání není myslitelné bez emočních prožitků.
  • Poznávací struktury můžeme měnit. Když se změní vnější podmínky, rozvíjíme nové funkce. Feuerstein odmítá nálepky jako dyslexie a porucha učení. Tvrdí, že to jsou pouze termíny, které charakterizují určitý stav, aniž by braly v úvahu, že učení je proces.
  • Feuerstein vyvinul program, který ovlivňuje kognitivní funkce. Je to Instrumental Enrichment (obohacování prostřednictvím instrumentů, v tomto případě cvičných sešitů, které obsahují speciální úkoly).

Program Instrumentálního obohacování (Instrumental Enrichment)

Dejte mi chvilkuVšechna cvičení provází následující logo:

Nechte mě chvilku…
Já si to rozmyslím!

Program IE je rozdělen do 20 instrumentů (sešitů) obsahující různá cvičení. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit. Cvičení IE jsou rozdělena do tří kategorií podle úrovně gramotnosti.

Nejjednoudšší jsou: Uspořádání bodů, Analytická percepce a Ilustrace

Druhá kategorie obsahuje: Orienace v prostoru I, II,  Porovnávání, Rodinné vztahy, Instrukce, Početní postupy a Vzory ze šablon

Třetí kategorie vyžadují relativně dobrou úroveň gramotnosti a verbálního porozumění: Kategorizace, Časové vztahy, Přechodné vztahy a Sylogismy.

S instrumenty je možné pracovat s dětmi od 8 let. Horní hranice není uvedena, protože z metody mohou mít užitek i nadané děti i dospělí jedinci.

V roce 2003 byla Feuersteinem a jeho spolupracovníky dokončena celá verze i pro děti předškolního či mladšího školního věku a pro ty, kteří jsou ve svých kognitivních funkcích více limitováni.

Všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich obtížnost a složitost. Cílem cvičení je rozvinutí učebního potenciálu dítěte, který je chápán v širokých souvislostech.

Feuersteinova metoda klade důraz především na:

  • rozvíjení řeči, jakožto nástroje každé intelektuální činnosti,
  • podporu vnitřní motivace k učení prostřednictvím slovní formulace rozmysli si to,
  • učení sebereflexe a vhledu.

Program je možné aplikovat nejen u dětí s obtížemi, ale i u dětí výrazně nadaných, dokonce i u dospělých osob.

Zdroj a bližší informace najdete na stránkách Učíme se učit Evy Váňové.

Pokud Vás Feuersteinova metoda zaujala, přijďte 17. října na Ochutnávku Feuersteinovy metody.

Hana Krejčí

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě