0
Menu

Feuerstein mi změnil život, říká Alžběta

Lektorka Feuersteinovy metody„V roce 2011 jsem zažila třídenní ochutnávku Feuersteinovy metody (FIE). Dopad a změny, které jsem cítila ve svém těle a na svém chování, pro mě byly natolik silné a důležité, že jsem se rozhodla projít výcvikem této metody a nadále se jí profesně věnovat. Pochopila jsem, že je možná změna mého naučeného chování. Mohu si vybrat,  jak budu na situace reagovat a jak se chovat,“ popisuje Alžběta Bělovská své první zkušenosti s FIE.

V čem vidíte hlavní přínos FIE?

FIE je silně zážitková metoda, propojuje proces učení s emocemi a s vlastním životem.

V metodě FIE se pracuje s tzv. Instrumenty, což je soubor pracovních listů. Pracovní listy jsou prostředkem, který mají určitý dopad, nebo něco ovlivní. Velmi intenzívně například rozvíjí řeč a komunikaci, podporují vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek. Přinášejí umění vytvořit si vlastní strategii při řešení úkolu, nabízejí možnost sdílení rozdílných postupů, upevňují sebedůvěru, odstraňují impulzivitu a strach z chyb.

Cílem těchto Instrumentů je napravit chybějící funkce, které jsou důležité při procesu myšlení a učení. Cílem není splnit úkol. Důležitý je proces, nikoliv výsledek.

Každému jedinci je umožněno být úspěšný, nehodnotí se, což paradoxně zvyšuje výkonnost, nesoutěží se, respektuje se osobnostní tempo.

Můžete uvést nějaké konkrétní příklady lidí/dětí, kterým FIE pomohlo?

Úspěchů je celá řada. Znám dost kvalitních lektorů, kteří touto metodou rozvíjí mnoho dětí i dospělých. FIE pomáhá lidem na různých úrovních myšlení, od dětí ze školního prostředí, přes dospělé ve firmách až po seniory. Metoda se může vyučovat pro jedince od 3 do 100 let. Nabízí tak široké spektrum klientů, kteří mohou dosáhnout kvalitnějšího a hodnotnějšího života.

Jak vnímáte úroveň současného vzdělávání? Zlepšuje se, zhoršuje nebo stagnuje?

Netroufám si hodnotit úroveň současného vzdělávání. Většina učitelů ale určitě nestagnuje! Vím, že existuje mnoho výborných učitelů a škol. Vždy je to o učiteli a jeho práci se žáky a vztahem mezi školou jako takovou a rodiči.

Jaké jsou podle vás dnešní děti? Jsou vystaveni mnohem větším nárokům a většímu riziku než byla naše generace. Jakým způsobem je to ovlivňuje?

Rizika jsou v každé době. To, co činní děti dle mého zranitelnější v dnešní době je nedostatek laskavé pozornosti od rodičů. Rodič by měl být ten, kdo je dětem nablízku, kdo je vnímá a zprostředkovává jim svět.

Máte nějakou osvědčenou radu pro rodiče takzvaně „problémových dětí“. Tedy takových, které neposlouchají, špatně se soustředí, mají ve škole horší prospěch apod.

Děti nejsou „rozbité“ nebo „problémové“, pouze nám ukazují to, co mnohdy sami jako dospělí nechceme nebo nemůžeme vidět. Dobrá zpráva je, že změna je možná. Jak pro děti, tak pro dospělé.

Já sama jsem ve škole patřila do kategorie těch problémových, nesoustředila jsem se, neposlouchala jsem, prostě jsem zlobila. Vím, že moji rodinu to stálo spoustu sil a trpělivosti moje chování zvládnout.

Alžběta Bělovská je lektorkou FIE (Feuersteinovy metody). Má za sebou více než dvacetiletou učitelskou praxi na základních školách. V současné době je na mateřské dovolené. Vedle péče o dvě malé děti se věnuje rozšiřování povědomí o Feuerstinově metodě. Alžbětu jste měli možnost potkat také v Baby Office. Její nadšení pro výuku a pro osobní rozvoj bylo přímo nakažlivé.

Jaké je vaše životní motto, kterým se řídíte?

„Buď vlídná a trpělivá k sobě a ostatním“

Děkuji za rozhovor

Hana Krejčí

 

 

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě