0
Menu

„Chcete zařídit ve firmě dětskou skupinu? Je potřeba dodržet řadu předpisů a nařízení, ale výsledek stojí za námahu,“ říká architektka Eva Lövenhoferová.

Zábava pro dětiDětská skupina patří k nejoblíbenějším firemním benefitům pro rodiče malých dětí. Umožňuje chodit do práce i těm, kteří z důvodu péče o dítě nemohou. Dětská skupina je určená pro děti od 1 roku až do zahájení školní docházky pro pravidelnou docházku. Pokrývá tedy i nejkritičtější dobu mezi 2letou rodičovskou dovolenou a vstupem dítěte do klasické školky ve třech letech. Dětská skupina může také plně nahradit školku, navíc má jednodušší pravidla a méně omezenou otevírací dobu. A rodiče nemusejí ztrácet čas dojezdem do školky v jiném místě.

Vedle významné podpory pracujících rodičů, znamená zřízení dětské skupiny pro firmu také posílení pozitivního vnímání značky zaměstnavatele, ať už mezi zaměstnanci nebo klienty. Dětská skupina má vliv na zlepšení firemních hodnot a sociální odpovědnosti firmy.

O tom, co obnáší zřízení dětské skupiny z hlediska prostor, jsem si povídala s architektkou Evou Lövenhoferovou.

Co dělat, když se firma rozhodne, že bude zřizovat dětskou skupinu?

Nejdříve je nutné zajistit prostor v interiéru a místo, kam budou děti chodit ven. Velikost místnosti, ve které budou děti pobývat, se řídí počtem dětí ve skupině. Je potřeba se rozhodnout, zda bude dětská skupina pro maximálně 12 nebo 24 dětí.

Hygienické požadavky jsou v celém procesu schvalování nejdůležitější. Místnost pro denní pobyt dětí a odpočinek musí splňovat několik podmínek. Velikost prostoru musí být minimálně 3m2 na dítě v dětské skupině do 12 dětí a 4m2 ve skupině do 24 dětí. Stejně tak počet hygienických zařízení, vychází to cca 1 umyvadlo a 1 wc na 5 dětí.

Místnost pro denní pobyt dětí musí být dostatečně osvětlená. Pro účely hygieny je totiž prostor posuzován jako učebna, kde je doporučené osvětlení 500 luxů na m2. Počítá se kombinace umělého a sdruženého osvětlení. Výpočty osvětlení pro Hygienickou stanici musí zpracovat odborná firma, která přesně specifikuje typ osvětlení od vybraného výrobce. Tento výpočet umělého osvětlení (s osvětlení 500lx) je následně použit pro zpracování posudku sdruženého osvětlení.

Pro jednání s úřady je potřeba mít projektovou dokumentaci, kde je přesně nakreslené, kde je jaký stoleček, židlička a skříňka.  Osvětlení musí být řešené do posledního koutku. Při navrhování využití prostoru je vhodné umisťovat pracovní místa pro děti k oknům. V projektu se nám stalo, že 30 cm v rohu nebylo dostatečně osvícených, museli jsme hledat náhradní řešení.

Důležitým faktorem je také hluk, nebo spíše jeho absence. Pokud firma sídlí v blízkosti rušné silnice, bude nutné udělat protihluková opatření. Na míru hluku se můžete podívat na pražskou hlukovou mapu. Pokud úroveň hluku splňuje požadavky Hygienické stanice, máte vyhráno. Jestli jste na pochybách, musíte si nechat zpracovat akustickou studii od odborné firmy, která zároveň navrhne nutná opatření. Tato opatření zapracuje projektant do projektové dokumentace.

Jaké jsou ještě další požadavky kromě hygieny?

Požárně bezpečnostní řešení se nijak neliší od klasického schvalovacího procesu, který je potřeba zajistit v jakékoliv stavbě. Zpracovává se také na základě projektových podkladů. Je potřeba mít 2 únikové východy na určitý počet lidí. Dětská skupina také nesmí být umístěna ve vyšším než 2. patře.

Důležitou podmínkou je také dostupný venkovní prostor pro hraní, který stejně jako interiér musí splňovat požadavky Hygienické stanice na hluk.

Jak je to s vybavením prostoru? Je možné vybavit si prostory sám nebo je lepší najmout architekta?

Jednoznačně doporučuji využít služeb architekta. A to neříkám proto, že tyto služby poskytuji. Ušetří vám to řadu drobných starostí a vyřizování.

Já při zařizování interiérů postupuji koncepčně. Celý prostor má vždy nosné téma, které ideálně koresponduje se zaměřením firmy. Např. firma s hnojivy bude mít dětskou skupinu v duchu přírody a zvířat, technologickou firmy reprezentují roboti, městskou policii charakterizuje město apod. Tím je možné podpořit v dětech i dospělých nenásilným způsobem věrnost značce zaměstnavatele.

Eva Lövenhoferová - architektkaNábytek musí být koncipován pro děti různého věku. Vybavení prostor obyčejně navrhuji jako kombinaci nábytku pro školky od osvědčených dodavatelů a nábytku na míru, abych dotvořila nosnou myšlenku interiéru podle zaměření firmy.

Děkuji za informace …

Veškeré informace o zřízení a provozu dětské skupiny najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Poradí vám také Asociace provozovatelů dětských skupin.

Eva Lövenhoferová je architektka funkčních interiérů. Navrhuje především účelná a zároveň estetická řešení bytů a dalších prostor.

Hana Müllerová

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě