0
Menu

4 pádné důvody, proč využívat bojovky pro zábavu, učení i komunitní život

Adventní stezka1. Zábava

Bojovky jsou osvědčený způsob, jak dostat děti ven. Menší děti jsou nadšené a nedočkavé, jakmile se o bojovce jen zmíníte. Starší děti je někdy potřeba trochu přemlouvat, ale pak se nechají rády strhnout a užívají si zábavu stejně jako ti menší. Je to hlavně zvědavost, která žene děti kupředu. Ale také touha po dobrodružství a po poznání.

2. Hravé učení

Zapojení více smyslů je pro osvojování učiva nejlepší. Navíc pohyb na čerstvém vzduchu aktivuje mozkové buňky. Děti se učí v přátelské, téměř euforické atmosféře, což také pomáhá snadnějšímu zapamatování. Z posledních výzkumů neurovědců také vyplývá, že učení formou kvízů patří k nejefektivnějším učebním metodám. 

Opékání buřtů3. Podpora komunitního života

Bojovka je skvělý základ pro rodinnou komunitní akci. Rodiny si projdou stezku, vyluští tajenku a vyzvednou si odměnu. Pak se zdrží na kávu a zákusek nebo na opékání buřtů. Děti se při hře pomalu osmělí. Takže se na konci cítí již uvolněně, vesele pobíhají a navazují nová přátelství. Děti si také užívají času, který mohou trávit společně s rodiči. 

4. Posilování týmového ducha

Větší skupiny jako např. třídy se rozdělí do jednotlivých týmu. Je dobré mít ve skupině hráče s různými talenty. Někomu jde matematika, jiný miluje bludiště, další výborně čte. Při hře si děti uvědomí, že každý z nich má talent na něco jiného. Při plnění společného cíle si uvědomí, že potřebují spolupracovat, navzájem si důvěřovat a podporovat se.

Kde se bojovky vzaly

Hry na IndiányStopovačky nebo šipkované vznikly v dobách, kdy se rodil skauting, tedy na začátku minulého století. Stopovačky vycházejí z her na Indiány. Ti se skvěle orientovali v přírodě a dokázali ze stop přečíst neuvěřitelné věci. My dnes v lesní moudrosti tak dobří nejsme, zato ale dokážeme využívat logické myšlení a uplatňovat získané znalosti.

Název bojovka se vžil až později. Jedná se o zkratku bojové hry. Původní význam slova se rozšířil a označuje něco jako bojový úkol. Tedy cestu, kde účastníci plní úkoly a na konci je čeká odměna.

Bojovky jsou skvělé v době pandemie, kdy zažívají doslova boom. Umožňují aktivity dětí a rodičů na čerstvém vzduchu bez velkého shlukování. Kontakt mezi lidmi lze úplně minimalizovat. 

Hana Müllerová

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě