Zážitková konference „ŽENY ŽENOU, muži můžou aneb Ženy ve veřejném prostoru“ bortí mýty o ženách

Zeny_zenou_14_1_2016

Oslavit ženy jako iniciátorky a realizátorky změn, nastavit nový úhel pohledu na jejich aktivity, pozměnit způsob, jak ženy vnímáme a inspirovat další – ženy i muže k činům, které prospějí celé společnosti bylo cílem konference ŽENY ŽENOU, muži můžou aneb Ženy ve veřejném prostoru.

Více než 120 lidí přilákala zážitková a inspirační konference, kterou 14. ledna 2016 uspořádala organizace SPIRALIS ve spolupráci s iniciativou Moudré podnikání žen.

Své životní příběhy formou krátkých prezentací představily občansky aktivní ženy jako Blažena Hušková – autorka a realizátorka projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny a rozvoje zejména venkovských oblastí, Silvie Pýchová – spoluautorka kampaně Česko mluví o vzdělávání a Města vzdělávání a Kateřina Jonášová – dramaturgyně, moderátorka a publicistka s dlouholetou zkušeností v médiích. Ta zároveň vedla „storytellingový“ blok, kde se všichni účastnici i účastnice seznámily s postupem, jak poutavě představit vlastní příběh či svůj sen. A odvážné si prezentaci vyzkoušely. O svůj příběh se podělila také živelná muzikantka Dana Houdková. A na místě potvrdila, že dokáže rozezpívat každého. Svými energickými hudebními vstupy, do kterých se lidé s nadšením zapojovali, přispěla k velmi neformální atmosféře celé akce.
Příběhy glosovaly odbornice, které rozvoj žen dlouhodobě podporují, například Milena Vicenová – exministryně vlády ČR, Alexandra Narwa – manažerka ČSOB podporující ženy při slaďování práce a rodiny, Pavla Frýdlová – dramaturgyně a feministka a Lenka Papadakisová – zakladatelka platformy Moudré podnikání žen. Společně vyzvaly přítomné k vzájemné spolupráci a vzájemnému naslouchání. Se stejným cílem Spiralis založil platformu Spektrum rozvoje žen, která nyní sdružuje již 20 organizací i jednotlivců, kterým nerovné postavení žen ve společnosti není lhostejné a chtějí situaci změnit.