0
Menu

Zážitková konference „ŽENY ŽENOU, muži můžou aneb Ženy ve veřejném prostoru“ bortí mýty o ženách

Oslavit ženy jako iniciátorky a realizátorky změn, nastavit nový úhel pohledu na jejich aktivity, pozměnit způsob, jak ženy vnímáme a inspirovat další – ženy i muže k činům, které prospějí celé společnosti bylo cílem konference ŽENY ŽENOU, muži můžou aneb Ženy ve veřejném prostoru.

Více než 120 lidí přilákala zážitková a inspirační konference, kterou 14. ledna 2016 uspořádala organizace SPIRALIS ve spolupráci s iniciativou Moudré podnikání žen.

Své životní příběhy formou krátkých prezentací představily občansky aktivní ženy jako Blažena Hušková – autorka a realizátorka projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny a rozvoje zejména venkovských oblastí, Silvie Pýchová – spoluautorka kampaně Česko mluví o vzdělávání a Města vzdělávání a Kateřina Jonášová – dramaturgyně, moderátorka a publicistka s dlouholetou zkušeností v médiích. Ta zároveň vedla „storytellingový“ blok, kde se všichni účastnici i účastnice seznámily s postupem, jak poutavě představit vlastní příběh či svůj sen. A odvážné si prezentaci vyzkoušely. O svůj příběh se podělila také živelná muzikantka Dana Houdková. A na místě potvrdila, že dokáže rozezpívat každého. Svými energickými hudebními vstupy, do kterých se lidé s nadšením zapojovali, přispěla k velmi neformální atmosféře celé akce.
Příběhy glosovaly odbornice, které rozvoj žen dlouhodobě podporují, například Milena Vicenová – exministryně vlády ČR, Alexandra Narwa – manažerka ČSOB podporující ženy při slaďování práce a rodiny, Pavla Frýdlová – dramaturgyně a feministka a Lenka Papadakisová – zakladatelka platformy Moudré podnikání žen. Společně vyzvaly přítomné k vzájemné spolupráci a vzájemnému naslouchání. Se stejným cílem Spiralis založil platformu Spektrum rozvoje žen, která nyní sdružuje již 20 organizací i jednotlivců, kterým nerovné postavení žen ve společnosti není lhostejné a chtějí situaci změnit.

Zeny_zenou_14_1_2016-6

„Ženy, které se aktivně zapojují do veřejně prospěšných a charitativních aktivit, svým konáním společnost významně kultivují. Zatím ale nejsou zvyklé o své práci mluvit nahlas a nevnímají se jako hybatelky změn. Pak není divu, že společenský přínos neziskových organizací i žen jsou stále nedoceněny. A to se snažíme změnit. Svojí činností i touto konferencí. Při vzdělávání žen spolupracujeme s experty z firem, sociálních organizací i státních institucí. Všechny vzájemně propojujeme, což situaci pozvolna mění,“ vysvětluje koncept podpory žen ředitelka pořádající organizace Spiralis Jolana Turnerová.

Aktivity pořádané v rámci projektu Spektrum rozvoje žen, do kterých se lidé mohou zapojit, jsou na webové stránce projektu spektrumrozvojezen.weebly.com.

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Vzdělávací a poradenská nezisková organizace Spiralis je tvůrcem a partnerem společensky prospěšných aktivit od roku 1999. Rozvíjí projekty neziskových organizací, jednotlivců a firem a podporuje zapojení znevýhodněných osob do společnosti.

 

partneři

 

 

 

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě