EN
0
Menu

Výsledky dotazníku

Na začátku roku 2012 jsme provedly průzkum s cílem zjistit, zda mezi rodiči malých dětí je po prostorách a službách Baby Office poptávka. Distribuci dotazníku proběhla výhradně přes osobní kontakty. Získaly jsme 120 odpovědí, které nám pomohly ujasnit si, na které potřeby rodičů se zaměřit a která kritéria jsou pro návštěvu zařízení klíčová. Většina respondentů byla z Prahy, malá část byla mimopražská.

1. Měli byste zájem o zařízení pro práci, kde byste se mohli vzdělávat, relaxovat, vytvářet si kontakty, prezentovat svoji práci a kde by pro vaše děti byl připraven kvalitní program pod vedením profesionálním pedagogů
První otázka zjišťovala, zda mezi rodiči malých děti by byl vůbec o takový prostor zájem. Většina kladných odpovědí (56 % rozhodně ano 42% spíše ano) zájem potvrdila.

Motivace k návštěvě2. Motivovalo by vás k návštěvě zařízení možnost pracovat a mít nablízku své dítě, o které je postaráno?
Druhá otázka zjišťovala důležitost klíčové úlohy zařízení, tedy pracovat a vzdělávat se v blízkosti svých dětí. Většina kladných odpovědí (85% ano a 14% spíše ano) potvrdila prioritu této úlohy.

3. Motivovala by vás k návštěvě možnost získat práci přizpůsobenou vašim možnostem?
Třetí otázka měla zjistit, zda by se projekt měl zaměřit i na nabízení či zprostředkování práce vhodné pro rodiče malých dětí. Většina kladných odpovědí (73% ano, 13% spíše ano, 4% nevím, 8% spíše ne, 3% ne ) potvrdila potřebnost a vysokou poptávku po těchto službách.

4. Motivoval a by vás k návštěvě možnost prezentovat vlastní projekty a získávat sociální a pracovní kontakty?

Čtvrtá otázka zjišťovala, zda by projekt byl zajímavý pro rodiče z hlediska nacházení nových sociálních a pracovních kontaktů a pro ty, kteří by rádi představili své projekty a získaly na ně zpětnou vazbu . I v tomto případě vysoké procento kladných odpovědí potvrdila důležitost této úlohy (51% ano, 28% spíše ano, 9% nevím, 12% spíše ne, 1% ne)

5. Motivovaly by vás k návštěvě relaxační služby?
Pátá otázka měla zjistit, jaký vliv by na návštěvnosti centra měla nabídka relaxačních služeb. V tomto případě odpovědi nebyly již tak jednoznačné (28% ano, 33% spíše ano, 17% nevím, 19% spíše ne a 4% ne) a přesvědčily nás, že relaxační služby by pro návštěvnost centra nebyly klíčové.

6. Motivoval by vás k návštěvě kvalitní program pro děti.
Šestá otázka zjišťovala, zda je pro návštěvu takového zařízení klíčový také program připravený pro děti, aby se místo věnované dětem nestalo pouhým hlídacím koutkem. Jak jsme předpokládali a odpovědi potvrdily, kvalitní a atraktivní program pro děti by měl pro návštěvnost centra velmi důležitým kritériem (73% ano, 23% spíše ano, 3% nevím, 2% spíše ne).

7. Napište, co by vás k návštěvě takového zařízení motivovalo? (Hlídání dětí zajištěno při všech aktivitách)
Z došlých odpovědí , kromě již zmíněných služeb a výhod, které má centrum zajišťovat, byl zjištěn i fakt, že velmi důležitou roli hraje snadná dostupnost z místa bydliště a proto by se projekt měl ubírat cestou vytváření menších lokálních center.

8. Jaká cena za pracovní místo s hlídáním dětí by pro vás byla přijatelná?
Pro zjištění finanční udržitelnosti zařízení je důležité zjistit cenu za pracovní místo s hlídáním. kterou by rodiče byli ochotni platit. Nejvíce respondentů zvolilo variantu 50-100 Kč na hodinu, o poznáním méně zvolilo variantů levnější a ještě méně dražší (21% do 50 Kč za hodinu, 63% 50-100 Kč za hodinu, 15%, 100-150 Kč za hodinu, 1% jiné)

9. Jak často byste takový prostor navštěvovala?
Tato otázka zjišťovala pravděpodobnou četnost návštěv zařízení jedním rodičem. Z odpovědí jsme zjistili, že většina rodičů by do zařízení navštěvovala 1-2% týdně, ostatní varianty byly výrazně v menšině. (7% každý den, 25% 3-4x týdně, 57 1-2% týdně, 10% 2-3 x za měsíc, 2% méně často).

10. Uveďte prosím počet a věk vašich dětí. Specifikujte prosím, s kolika dětmi byste do zařízení docházela?
Tato otázka zjišťovala věk a počet dětí potenciálních návštěvníků zařízení. Z došlých odpovědí jsme zjistily, že většina respondentů by docházela s jedním až dvěma dětmi starými 0-3 let. Potvrdil se tím i předpoklad, že děti starší tří let ve většině případů navštěvují předškolní zařízení

11. Máte zájem na MD/RD pracovat nebo již pracujete?
Tato otázka měla zjistit, kolik je mezi našimi respondenty těch, kteří pracují a zařízení by tedy využívalo k pracovnímu místu s hlídáním a kolik je těch, co by pracovat chtělo. Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce rodičů by rádo pracovalo na zkrácený úvazek, ale tato možnost se jim nenabízí (48%), asi čtvrtina rodičů již samostatně podniká (24%) a část (18%) na částečný úvazek pracuje, někdy i doma. 5% uvedlo, že studují a 6% respondentů vůbec na MD/RD pracovat nechce a chtějí se výhradně věnovat rodině.

12. Kolik hodin týdně byste chtěla věnovat výdělečné činnosti?
Tato otázka zjišťovala kolik času týdně se rodiče malých dětí mohou věnovat nebo jsou ochotni věnovat pracovní činnosti. Z odpovědí bylo zjištěno, že polovině (51%) by vyhovoval pracovní úvazek v rozsahu 10-20 hodin týdne, přibližná čtvrtina (26%) by preferovala úvazek do 10 hodin týdne a 23% pracovní úvazek v rozsahu 20-30 hodin týdně.

13. Uveďte prosím, o jaké kurzy byste měla zájem
Tato otázka zjišťovala o jakou oblast vzdělávání by rodiče měli největší zájem a tomu podřídit programovou strukturu zařízení. Největší zájem byl o jazykové kurzy (34%), dále o kurzy v oblasti rozvoje osobnosti (30%) a kurzy rekvalifikační (22%), zbytek respondentů o zájem nemají.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě