0
Menu

Tři králové: příběh, zvyky a tradice

Tři králové a betlémská hvězda

6. ledna se slaví Slavnost zjevení Páně, lidově se svátku říká Tři králové. Tři králové byli mudrci z Východu, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary.

Příběh Tří králů

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, o kterém křesťané věří, že je synem Božím. Ježíš se narodil v Betlémě před více než 2000 lety. Jeho maminka byla Panna Maria, tatínek Josef.

Ještě před Ježíšovým narozením lidé očekávali příchod židovského krále, který zachrání lidstvo. Mudrcové na Východě sledovali každý den oblohu a když se měl Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. Na nebi se totiž objevila velká a zářivá hvězda.

Mudrcové se chtěli nově narozenému králi poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu na velbloudy a vydali se na dalekou cestu.

V té době vládl v zemi král Herodes. Moudří muži z Východu za ním přišli a ptali se: „Kde je ten nově narozený král? Pozorovali jsme na nebi hvězdu, která byla znamením jeho narození.”

Král Herodes se polekal. Bál se, že ho nový král zbaví trůnu. Herodes poslal mudrce z Východu do Betléma, aby dítě našli, a pak mu dali zprávu. Řekl jim, že se chce dítěti také poklonit, ale ve skutečnosti ho chtěl nechat zabít.

Mudrci našli podle hvězdy děťátko v jesličkách, poklonili se mu a dali dary. Pak se vrátili domů. Králi Herodetovi nic neřekli. Ve snu se jim ukázala pravda, že chce Herodes děťátko zabít.

V noci ve snu poručil Bůh Josefovi, aby vzal dítě a jeho matku do Egypta a zůstali tam, dokud nepřestane Herodes hledat dítě. To Josef hned v noci udělal.

Zlato, kadidlo a myrha

Tři králové přinesli Ježíšovi vzácné dary, které patřily k tomu nejcennějšímu, co v tehdejším světě bylo možno darovat.

Zlato bylo považováno za nejhodnotnější kov a vyjadřovalo velikou úctu
k novorozenému dítěti.

Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku. Stoupající dým z kadidla
je symbolem modliteb, které stoupají k Bohu.

Myrha je také vonná pryskyřice. Používala se mnoha způsoby – jako vůně, jako léčivá mast nebo jako utišující prostředek.

Zvyky a obyčeje

Svěcená voda

V kostelech se v tento den světí tříkrálová voda, křída, kadidlo a další předměty. Svěcenou vodou se žehná v katolických kostelech, je umístěná u vstupu. Dříve měli lidé svěcenou vodu i doma.

Tříkrálová svěcená křída

Svěcená křída má velikou moc. Z pohádek známe případy, kdy hrdina
namaluje svěcenou křídou kruh, kam ďábel a zlo nemůže. Posvěcenou tříkrálovou křídou se také píše ochranné požehnání na dveře domů K + M + B. Často se to vykládá jako počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar, Baltazar, ale znamená to: Ať Kristus požehná tento dům (Christus Mansionem Benedicat).

Tříkrálové koledování

Na Tři krále chodili koledníci a posvěcenou křídou psali požehnání domů. Za to dostávali drobné peníze nebo dobroty. U nás je známá především Tříkrálová sbírka Arcidiecézní charity.

Věštění budoucnosti

Podobně jako o Vánocích, i na Tři krále se lidé pokoušeli zjistit budoucnost. Například dali pod hrnečky různé předměty a podle toho, jaký symbol si člověk vybral, to se mu mělo v budoucnosti přihodit. 

Konec Vánoc

Tento den oficiálně končí vánoční období a nastává Masopust. V domácnostech se v tento den uklízel stromeček. Rodina se sešla, stromkem se zatopilo v krbu, připravilo se pohoštění a oficiálně se ukončili Vánoce.

Stáhněte si Tři králové – pracovní list  zdarma.

Tip na rituál s dětmi

Symbolicky oslavte konec vánočního času. Společně odstrojte stromeček.
U společného jídla zapalte symbolicky svíčku. Zahrajte si hru na věštění. Pod hrnečky schovejte různé předměty symbolizující zdraví, radost, světlo, poznání a další. Nechte pak děti, aby si náhodně vybraly, co je v následujícím roce čeká.

Další významný křesťanský svátek po Třech králích jsou Hromnice, které slavíme 2. února.

Chcete dětem přiblížit svátek Tří králů ve formě hádanek a úkolů? Pořiďte si náš inspirovník na téma Tři králové:

Přehled všech příležitostí tradičního roku.

Tipy na tvoření k tématu Tři králové na našem pinterestu.

Zpracovala Hana Müllerová

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě