0
Menu

Rozjezdy 2012

Zúčastnili jsme se soutěže společnosti T-mobile Rozjezdy roku 2012 a vyhráli jsme regionální kolo pro Prahu.

Pořadatelé o nás napsali:

V PRAZE VYHRÁL DÍKY SVÉMU NADŠENÍ PROJEKT BABY OFFICE

pondělí, 10 září 2012

Hana Krejčí, zakladatelka a hlavní organizátorka iniciativy Baby Office, je sama matkou dvou malých dcer a myšlence na moderní multifunkční centrum určené rodičům s dětmi se věnuje spolu s dalšími matkami už přes rok. Rodiče se zde budou moci nerušeně věnovat své práci a pro děti bude připraven smysluplný program pod vedením odborníků. Fungovat začne pravděpodobně v zimě.

Nápad vznikl při její druhé rodičovské dovolené. Chtěla si mateřství užít, ale nechtěla přestat úplně pracovat. Při práci na tomto projektu zjistila, že pracovní uplatnění žen s malými dětmi je celospolečenský problém. Jak se do projektu začali zapojovat další účastníci, objevovaly se postupně i další aktivity – vzdělávání a osobností rozvoj rodičů, personální agentura zaměřující se na vyhledávání flexibilních pracovních úvazků a další podnikatelské aktivity, při kterých by byly zaměstnávány osoby znevýhodněné na trhu práce a další.

Výhrou v regionálním kole získal projekt Baby Office finance, produkty a služby v hodnotě 250 tisíc korun, navíc poradenství pro start firmy. 

Proč zvolila porota právě tento projekt?

Miloš Mastník, ředitel marketingu pro firemní zákazníky T-Mobile, člen poroty

Na projektu je zajímavé zejména to, že pomáhá rodičům na mateřské dovolené zůstat v kontaktu s reálným světem, umožňuje nadále se věnovat vlastnímu podnikání a zároveň dává i příklad pro ostatní rodiče v podobné situaci, aby se nebáli začít novým podnikáním bez nutnosti dramaticky omezit kontakt s dítětem. Projekt rovněž dává předpoklady pro vytvoření nových pracovních míst. Baby Office umožňuje i další vzdělávání svých členů.

Helena Michálková, vítězka Rozjezdů 2011, členka poroty

Výjimečnost tohoto projektu je v poskytování možnosti výkonu zaměstnání/podnikání pro osoby na rodičovské dovolené, které velmi obtížně spojují práci s péčí o malé dítě. Tento projekt dále nabízí kurzy pro rodiče pro rozšíření kvalifikace a tím umožní snadnější či plynulejší návrat do zaměstnání. Komunitní rozměr tohoto projektu spatřuji v možnosti setkání aktivních rodičů, kteří si mohou vzájemně prospět či navázat spolupráci. Projekt Baby Office je prospěšný a věřím, že vzbudí u cílové skupiny velký zájem. Přeji realizátorkám hodně sil při spuštění toho rozsáhlého úkolu.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě