0
Menu

Qiido, nadační fond podporující nadané děti

V České republice žije asi 170 tisíc dětí ve věku 5-18 let, které mají IQ vyšší než 115 a asi 42 tisíc dětí s celkovým průměrným IQ vyšším než 130. Tyto děti jsou pro český národ hotovým pokladem, v mnoha případech však často podceňovaným a nevyužívaným potenciálem. Tisíce z nich nejsou vůbec identifikované, ba naopak, dle osobnostních projevů některých z nich jsou poměrně často označované jako „zlobivci, nevychovanci, problémoví, apod.“ 

 „U dětí, jejichž konstruktivní schopnosti nejsou podporovány, vyvstává nebezpečí, že svou inteligenci využijí pro destruktivní cíle.” (prof. Erika Landau, Odvaha k nadání)

V naší republice zatím bohužel nefunguje ucelený systém podpory dětí s mimořádným rozumovým nadáním. A proto vznikl Qiido.

Nadační fond Qiido podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND svou 
5-bodovou jedinečností umožňuje základním školám a rodičům naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků. Je to:

  1. Komplexnost pohledu na danou problematiku
  2. Intervence přímo ve vzdělávacím procesu (ve vyučování)
  3. Systematická a kontinuální podpora pedagogů i rodičů
  4. Rozvoj kognitivních vědomostí i sociálních dovedností dětí
  5. Klíčové hodnoty: kreativita a empatie

 

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě