EN
0
Menu

Platforma Work and Life Balance

family-and-jobWork and Life Balance neboli „rovnováha mezi pracovním a osobním životem“ je termín používaný od 70 let 20. století. V současné době je hojně využívám především v souvislosti se společensky odpovědným zaměstnavatelem. Původní model pracovní doby – od – do je nahrazen potřebou zaměstnaných skloubit práci nejen s rodinou, ale i zájmy a aktivitami. Pokud zaměstnavatel poskytuje benefity politiky slaďování, stává se pro většinu zaměstnanců a zaměstnankyň velice atraktivním.

Mezi principy work-life balance patří:

 • Zařízení péče o děti/příspěvky na tato zařízení
 • Flexibilní pracovní doba a homeoffice
 • Podpora mužů a žen na mateřské a rodičovské dovolené
 • Umožnění péče o seniory a nemocné členy rodiny
 • Family friendly prostředí

Platforma Work and Life Balance je občanské sdružení, založené v roce 2013. Jedná se o zájmovou organizaci, slučující právnické a fyzické osoby za účelem prosazování společného zájmu v oblasti slaďování soukromého a pracovního života. Cílem sdružení je propagace a realizace politiky slaďování ve všech odvětvích pracovního trhu, šíření osvěty a přenos know-how v této oblasti.

Platforma spolupracuje jak se zaměstnavateli a se zaměstnanými, tak s dalšími organizacemi, zaměřenými na politiku slaďování soukromého a pracovního života.

Členem/členkou Platformy se mže stát právnická i fyzická osoba, zaměstnavatel i organizace, jejichž činnosti jsou v souladu s cíli a posláním Platformy.

Co získáte členstvím v Platformě?

 • Odbornou pomoc při zavádění politiky slaďování
 • Poradenství při založení dětské skupiny/firemní školky
 • Konzultace k možným dotačním příležitostem
 • Aktuální informace z oblasti work and life balance
 • Aktuální trendy work-life balance
 • Účast na pořádaných konferencích, kurzech a seminářích
 • Prosazování zájmů členů v rámci legislativních opatření
 • Networking – soukromé firmy, nestátní neziskové organizace, státní správa a samospráva
 • Sdílení dobré praxe

Bližší informace na stránkách familyandjob.cz

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě