603 564 243
Menu

Mezinárodní den mateřského jazyka – tipy jak pracovat s dětmi

21. února slavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Na světě existuje kolem 7 tisíc různých jazyků, mnoho z nich je ohroženo zánikem. 

JazykCo je to jazyk?

Jazyk máme v puse. Jazyk máme v botě. Jazykem mluvíme. A o jazyce, kterým mluvíme, si budeme povídat.

Mateřský jazyk je ten, který používáme od narození. Je to jazyk našich rodičů. Tento jazyk se učíme automaticky.

Mateřský jazyk je naší součástí. Když přemýšlíme, myslíme většinou ve slovech. Díky jazyku umíme pojmenovat svoje pocity – že máme radost, jsme smutní nebo máme vztek. Díky jazyku si můžeme povídat s ostatními lidmi.

Jazyková rodina

Jazyky mají své rodiny stejně jako lidé. Některé jazyky jsou si podobnější než jiné. Patří do stejné rodiny. Čeština patří do rodiny indoevropských jazyků.

Nejbližší jazyk češtině je slovenština. Spoustu slov máme podobnou
a rozumíme si, aniž bychom se museli slovenštinu učit jako jiný cizí jazyk. 
Slováci jsou naši sousedé a hodně Slováků žije v Česku.

Vykrmený tlouštíkVývoj jazyka

Jazyky nejsou stále stejné, ale mění se. Některá slova zanikají, jiná vznikají, další mění svůj význam. Kdybychom měli možnost mluvit s lidmi, kteří dříve, tak bychom jim téměř nerozuměli. Tady je pár ukázek středověké češtiny:
Stul kabelku! – Zavři pusu!
Sluneční horkostí byla ohořalá. – Byla opálená od slunce.
Vychovaný. – Vykrmený.
Kuóň jej pařil v čelo nohú. – Kopl ho kůň do hlavy.
Podpásejte bedry své! – Ozbrojte se!

Slova jsme čerpali zde.

Nová slova

Nová slova vznikají, abychom mohli označovat věci, které dříve neexistovaly. Některá slova vznikají převzetím z jiného jazyka. Třeba televize. Tele je řecky daleko, vize je latinsky vidět. Jiná slova vznikají tím, že se upraví existující slovo. Jako slovo počítač. To vzniklo ze slova počítat.

Cizí jazyky

Abychom se domluvili i s jinými národy, učíme se cizí jazyky. Mezinárodní dorozumívací jazyk je dnes především angličtina. Angličtina je mateřský jazyk pro lidi ve Velké Británii, v Americe, v Austrálii.

Nejvíce lidí na světě mluví čínsky. Čínština má jinou abecedu než čeština a je z jiné jazykové rodiny.

Jazykolamy

S jazykolamy je bezvadná zábava. Zkuste to 🙂

Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.
Bylo-li by libo ryby?
Máma má málo máku.
Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.
Strč prst skrz krk.
Vytři ty tři trychtýře.
Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty Pštrosí ulicí do pštrosáčárny.
I toto, táto, to tato teta tuto tetu tahá.
Já rád játra, ty rád játra, on rád játra.
Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl.
Na cvičišti čtyři svišti piští.
Poslal posel posla pro slámu.
Řízni dřív dřevo z bříz.
Strýc Šusta suší švestky.
Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.
Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.

Chcete další informace a tipy na tvoření s dětmi?

Pro školy a školky jsme připravili Tvořivé balíčky s tématem Masopustu. Děti si vyrobí masku, dozví se zajímavé informace a zahrají si masopustní hry. Podívejte se na podrobnosti zde.

Komentáře