0
Menu

Kniha Mateřství a seberealizace od Lucie Nobis

Pokud se vám tato kniha dostane do vašich rukou, neodložíte ji, dokud ji nepřečtete. Tato skvělá kniha je určena pro ty z vás, kdo se chcete dozvědět nejenom o cestách maminek ke svému podnikání, ale také o zásadních okamžicích jejich života, které je ovlivnily a zformovaly. Kniha je napsaná velice čtivým a zajímavým způsobem. Autorka propojuje příběhy začátku podnikání deseti matek, ve kterých předkládá jedinečné výpovědi těchto žen o jejich dětství, mateřství, rodičovství, partnerství a momentech, které je posunuly dál a které byly rozhodující na cestě k jejich vlastní seberealizaci.

Sama autorka je dvojnásobnou maminkou. Mateřství jí dalo impulz k tomu, aby se vydala na vlastní cestu k rozpoznání svých potřeb, tužeb a k uskutečnění svého osobního snu. Částečně jsme mohli být u toho, kdy Lucie Nobis využila naše prostory Baby Office, jako útočiště pro své děti a psaní své knihy. Tuto knihu můžete nalézt také v naší knihovně.

Přikládáme vám krátký úryvek:

Žena, maminka a její potřeba seberealizace

Po porodu první dcery jsem sotva zvládala uspokojit své opravdu základní potřeby: napít se, najíst se, dojít si na toaletu, na vyspání se dostalo už jen občas… Když jsem se vyhrabala z nejhoršího a vstala z hrobu, jak trefně pojmenovala první týdny po narození miminka jedna moje sousedka, uvědomila jsem si, že když se mi podaří ulovit z každého dne alespoň pár desítek minut času, který budu věnovat výhradně sobě a vizualizaci a realizaci svých snů, jsem o poznání odolnější, trpělivější a tedy i láskyplnější matka a manželka.

Pokud se nám daří dlouhodobě uspokojovat základní lidské potřeby, jako ty fyziologické, potřeby bezpečí a jistoty, lásky a přijetí, uznání a úcty, které již v polovině minulého století shrnul americký psycholog Abraham Maslow, po čase zjistíme, že potřebujeme ještě něco víc. Pan Maslow touhu po seberealizaci pojmenoval velmi výstižně jako potřebu existence a (pro mě duševního) růstu.

Především na mateřské „dovolené“ začneme po určité době pociťovat, že péče o děti, partnera a domácnost je sice povznášející a vykonáváme ji s láskou, na druhou stanu však nechceme coby éterické bytosti doslova vyvanout službou druhým. Uvědomujeme si, že jako ženy, (nejen maminky a manželky), máme své vlastní touhy, představy a sny. Zcela jistě existuje činnost, která nás naplňuje a dává nám na chvíli zapomenout na strasti každodenního života v jeho operativě. Může to být cokoliv od pečení sušenek, šití, malování na trička, cvičení jógy nebo psaní článků. Tady neexistují limity, protože každá jsme půvabně originální. Záleží jen na nás, zda-li se vydáme cestou svého snu a budeme jej dále rozvíjet.

Pokud se nám podaří nenechat se doslova uválcovat svými povinnostmi a opravdu si vyhradíme pravidelně nějaký čas jen a jen pro sebe, (byť na úkor zaprášené police, nevyluxovaného domu či večeře o chlebu), bude nám odměnou TRVALÝ POCIT NAPLNĚNÍ, štěstí, sebeúcty a sebedůvěry. Současně se staneme chápavou a tolerantní partnerkou, milující a trpělivou maminkou a budeme kolem sebe šířit především světlo a lásku. A pokud se ze seberealizace stane i nástroj (i kdyby částečný) naší obživy, vnímejme ji jako tu tolikrát skloňovanou třešinku na dortu 🙂

Stačí málo, nechat se unést svým snem a věnovat mu minimálně tolik pozornosti a energie, kolik jí věnujeme ostatním lidem kolem sebe.

Pokud chcete potěšit sama sebe nebo svou milovanou kamarádku, tato kniha může být synergicky působícím dárkem.

Více o knize

Přejeme mnoho pěkných chvilek  s knihou.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě