0
Menu

Jak jsme přetvářeli kancelář v Karlíně na dětský koutek

Administrativní budova, otevřená kancelář (openspace) a několik malých kanceláří s prosklenými stěnami… Patří sem děti?

karlin-predPo tříletém provozování Miniškolky Baby Office před námi stál nový úkol. Oslovili nás firmy v pražském Karlíně s potřebou otevřít miniškolku, dětský klub či dětský koutek – zkrátka místo, kam mohou rodiče, zaměstnanci zapojených firem přivést své malé děti po dobu, kdy pracují. Nejlepším místem pro miniškolku se ukázalo být sídlo jedné z firem. Díky tomu odpadly náklady na nájem a umožnili nám nabídnout rodičům lepší cenu za hlídání dětí. Další výhodou je bezesporu blízkost dětského koutku pracovišti rodičů. Zaměstnanci tak ušetří čas a jsou v případě potřeby poblíž, což ocení především rodiče menších dětí. Věkové rozmezí dětí jsme zpočátku stanovily na 1 – 4 roky. Podle zájmu jsme následně přijímali i děti od 9ti měsíců (dle kapacity koutku).

Prvním krokem byl dotazníkový průzkum u zaměstnanců, bude-li o hlídací koutek zájem. Po vyhodnocení jsme se rozhodli, že realizaci vyzkoušíme, protože rodiče ani vedení firmy si nedokázali představit, jak to může vypadat. „Jak chcete v kanceláři udělat školku?“ byla častá otázka. A to je právě ten vtip. Není třeba budovat klasickou mateřskou školu, která musí splňovat spoustu podmínek dle vyhlášek a zákonů. Stačí zpočátku skromný hlídací koutek …

Několikrát jsme se sešli se zadavatelem, tedy se zástupci firem i rodičů z řad jejich zaměstnanců (potencionálních klientů). Ujasnili jsme si požadavky zadavatele včetně minimální výše nákladů na začátek provozu a naše možnosti realizace. Vzhledem k tomu, že v současné době již provozujeme miniškolku, máme jako provozovatel zařízení péče o děti veškeré právní povinnosti splněné. Stačilo podepsat nájemní smlouvu mezi námi jakožto provozovatelem a majitelem budovy (zaměstnavatelem našich klientů – rodičů).

Jakmile byl koncept jasný, zaměstnavatel vyklidil kancelářský prostor a poskytl nám klíče. Během víkendu jsme původně kancelář vybavili dětským zařízením. I my sami jsme byli příjemně překvapení, co se s malými náklady v minimálním čase dá dokázat. Následoval den otevřených dveří. Rodiče byli překvapeni a spokojení.

Zvolili jsme formu, kdy si rodiče platí pobyt dítěte v koutku sami. Zaměstnavatel poskytl prostor a přinesl službu péči o děti přímo k zaměstnancům. Je na každém zaměstnavateli, zda-li rodičům přispěje formou benefitu nebo bude pro ně službu financovat. Pokud zaměstnavatel vybere spolehlivého a zkušeného provozovatele miniškolky/dětského koutku, nebude mít se zřízením a provozem žádné starosti ani povinnosti vzhledem k úřadům.

Pravidelné hlídání dětí v dětské skupině

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě