EN
0
Menu

Dítě v měnícím se světě

V sobotu 12. května 2018 proběhla 1. česká konference dětské psychologie, která byla zaměřená na aktuální témata v této oblasti. Konference byla doslova nabitá zajímavými příspěvky od zástupců akademické sféry až po praktické zkušenosti klinických psychologů, psychiatrů, logopedů a dalších odborníků.

Přes rozdílné názory na některé problémy, se kterými se česká psychologie potýká, se přednášející shodli na nutnosti reforem a potřebě hlubší mezioborové spolupráce. 

Došlo i na otázku dětí mladších 3 let ve školce. Podle profesora Stanislava Štecha je potřeba především zodpovědět otázku: „Za jakých podmínek je možné děti v institucích předškolního vzdělávání mít, aby to bylo k jejich prospěchu.“ Zmiňoval také těžkou roli dnešního vychovatele, který je tlačen do pozice jakéhosi animátora, jehož hlavním cílem je dítěti nepřekážet.

MUDr. František Koukolík přednesl excelentní příspěvek na téma Rodiče a děti z pohledu neurobiologie. „Člověk má hodinky, ale evoluce má čas. Evoluční mechanismy vyřadí vše, co je nerespektuje,“ byl závěr jeho přednášky plné vhledů a informací.

Profesorka Lenka Šulová upozornila na aktuální trendy ve výchově a na nebezpečí, kterým jsou děti v současném světě vystaveny. Rodiče mají děti ve zralém (někdy dokonce přezrálém) věku. Jsou více zaměřeni na seberealizaci. Tráví s dítětem méně času.

Dítě nemá možnost učit se od svých rodičů pozorováním. Vysoké životní tempo vede k únavě. Křehké partnerské vztahy představují velkou zátěž pro dítě, zvláště vezmou-li na sebe podobu střídavé péče. Kvalita komunikace v rodině se zhoršuje, chybí společné činnosti členů rodiny, často se doma jen přespává. Dítě má přemíru podnětů. Hračky často nerozvíjejí jeho tvořivost a schopnosti. Není dostatečně podporována vlastní aktivita a kreativita dětí. Děti jsou často rodiči nepřiměřeně ochraňovány, nejsou zapojovány do pracovních aktivit, jejich čas je nadmíru strukturován. 

Řešení situace je ve změně životního stylu. Základem je zdraví, které je důležité udržovat vyváženou stravou, dostatečným spánkem a pohybem venku. Plně se ztotožňuji s názorem prof. Šulové, že dítě je součástí života dospělých, mělo by se přirozeně začlenit do rodiny, ale nestát v jejím středu.

Hana Müllerová

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě