0
Menu

Kongres žen

Kongres žen

Datum: 15. 06. 2013
Čas: 08:30 - 18:00

Místo: Národní dům na Vinohradech

Kongres žen je neziskovou a nevýdělečnou iniciativou organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru.

Na Kongres žen si můžete vzít své děti s sebou! Postaráme se o ně v dětském koutku. Počet a věk hlašte prosím při registraci přímo na stránkách Kongresu žen.

Kavárna Baby Office

Srdečně vás zveme také na Kavárnu Baby Office od 14 do 15:30 v Majakovského sále.

Jak podnikat s dítětem/dětmi? Jaká jsou rizika? Co vám to může přinést nebo naopak vzít?
Kavárnu povedou Hana Krejčí (z podnikatele rodičem) a Kateřina Tomešová / Pavlína Bandrowská / (z rodiče podnikatelkou), zakladatelky projektu BABY OFFICE – PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU. Baby Office nabízí zázemí pro aktivní nebo začínající podnikatele, kteří hledají způsob, jak skloubit práci a rodinu. Hledáme pro sebe i pro ostatní matky/otce řešení, jak zůstat i na mateřské/rodičovské dovolené v kontaktu se svou profesí, a přitom být v maximální míře k dispozici i dětem. Podělíme se s vámi o svoje zkušenosti z praxe z pohledu aktivní podnikatelky, která se stala matkou i z pohledu matky na plný úvazek, která se stala podnikatelkou. Naopak uvítáme vaše zkušenosti a postřehy z oblasti práce, rodičovství a podnikání.

První český Kongres žen se uskuteční 15. června 2013 v Praze. Program bude rozložen do seminářů k tématu ženy a trh práce (ženy ve finančním sektoru, opatření pro zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, slaďování rodinného a pracovního života) a workshopů zaměřených na rozvoj dovedností a schopností (soft-skills) žen (např. mentoring, rétorika, prezentační dovednosti, time-management). Ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR vyjednáváme podporu místopředsedkyně Evropské komise a eurokomisařky Viviane Reding.

Veletrh organizací, institucí a firem, které se zabývají postavením žen na trhu práce.

Výstupy prvního setkání Kongresu žen budou předány premiérovi či premiérce ČR při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů 19. června 2013.

Koučink

Zóna poradenství, osobního rozvoje a jeho podpory bude probíhat na balkónech. Do této části programu je nutné se přihlásit předem zde!

Diskuzní kavárny

Všechny diskusní kavárny budou probíhat v Majakovského sále paralelně se semináři a workshopy v dalších sálech.

Program ostatních kaváren najdete zde.

Program

Raisův sál

11:00 – 12:30
Čas na kvóty – ano, či ne?
Panelová diskuze
Ve statutárních orgánech stovky největších českých firem zasedá 7,6 % žen. V politice působí průměrně 20 % žen. Jaké dopady má nevyrovnané zastoupení žen a mužů na společnost i ekonomiku? Mohou situaci zlepšit kvóty? Těmto tématům bude věnována panelová diskuze ve formátu pro a proti, na které vystoupí zajímaví hosté a hostky z politické i komerční sféry.

14:00 – 16:30
Economics of Equality/Ekonomika rovnosti
Severské ambasády

Společenský sál

11:00 – 12:30
Debata o ženách v politice
Zelená Akademie

V České republice, ale ani v Evropské unii, nebylo stále dosaženo vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice. Proč je žen v politice nedostatek? Je žádoucí, aby se ženy ve větší míře podílely na politickém rozhodování? Jakými nástroji dosahovat jejich vyrovnaného zastoupení? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi v debatě o ženách v politice.

14:00 – 16:30
Ženy v síti
Cats2cats
Diskusní panel by měl přinést odpovědi na to, zda ženy potřebují „uměle“ vytvořené sítě. V rámci moderované diskuze se pokusíme najít otázky na odpovědi, zda jsou sítě tím nástrojem, který ženy potřebují k podpoře jejich postojů, názorů a zda mohou posilovat sebevědomí žen a potažmo jejich postavení v české společnosti. Úvodní slovo bude zaměřeno obecně na to, jak sítě vznikají, co přináší členkám a jak může pomoci tento nástroj v rámci posilování postavení žen na trhu práce. Na panel zasednou zástupkyně sítí  z řad podnikatelských ženských sítí, politických sítí, firmeních sítí i lobbyingových.

Salonek 10

11:00 – 12:30
Ženy ve finančním sektoru
Fórum 50 %
Seminář proběhne formou panelové diskuse. Na úvod bude představena analýza zaměřená na trendy zaměstnanosti žen ve finančním sektoru v ČR podle pozic/profesí/vzdělání v uplynulých 20 letech, kterou zpracovalo odborné pracoviště IDEA CERGE-EI. Poté se o své zkušenosti podělí ženy, které se v oblasti finančnictví pohybují. Nepůjde o ryze odbornou diskusi, ale hlavně o představení osobních zkušeností a pohledů na toto téma. (Fórum 50 %)

14:00 – 15:15
Jak zlepšit postavení žen v politických stranách
Fórum 50 %, o.p.s.
Interaktivní workshop určený pro političky, politiky i širokou veřejnost, bude probíhat metodou tzv. analýzy silových polí. Jeho cílem bude určit hlavní oblasti, které v současné době zabraňují ženám v plném zapojení do práce v politických stranách, zejména pokud se jedná o rozhodovací procesy. Zároveň společně identifikujeme faktory, které by mohly pomoci současnou situaci zlepšit a navrhneme konkrétní možná řešení. Výstupy workshopu budou zveřejněny a předány českým politickým stranám jako jeden z výstupů Kongresu žen.

15:15 – 16:30
Změna jako příležitost
Evropská kontaktní skupina
Na workshopu se podíváme na změny v našem životě z nového úhlu pohledu a naučíme se, jak je využít pro náš další růst. Pomocí kreativních aktivit odhalíte, které dovednosti si pro zvládnutí změn osvojujete a jaký je právě váš přístup k vyrovnání se se změnou. Představíme si příklady univerzálních nástrojů, které vám pomohou změny v životě lépe zvládat. Workshop vychází ze zahraničních metod kariérového managementu, které máme vyzkoušené a víme, že fungují.

Salonek 14
11:00 – 12:30
Workshop Sexistického prasátečka: Přeznačte si svou reklamu!
Nesehnutí
Rozhodněte, který aspekt sexistických reklam Vám nejvíce vadí – je to objektivizace ženského těla? Nebo nesmyslné jazykové dvojsmysly? Nahota? Hloupé výrazy postav? Workshop má za cíl odhalit, jakým způsobem jsou sexistické reklamy vytvářeny, jaké mocenské struktury se v nich objevují a jak jejich významy přeznačit. Workshop bude veden formou diskuze nad přeznačenými reklamami. Workshop bude veden formou diskuze nad přeznačenými reklamami, které v jeho průběhu vzniknou. Workshop povedou Petra Havlíková (NESEHNUTÍ) a Dita Jahodová (Otevřená společnost)

14:00 – 16:30
Promítání dokumentů

Salonek 15

11:00 – 12:30
Slovo 21 – Romská skupina Manushe
Manushe
Romská ženská skupina Manushe představí svou činnost i romskou menšinu obecně prostřednictvím projekce filmu „Ženy v poli“  (40 min), na kterou naváže diskuse.
Denisa, Lucie a Aurélie, protagonistky dokumentárního filmu Ženy v poli, popírají stereotypní názor, že romské ženy nemají zájem se vzdělávat, rozvíjet svou osobnost a společensky participovat. Jsou to ženy, jež jsou a nebo se chystají být, aktivní i na poli politiky. Denisa Berousková je nyní na mateřské dovolené a kandidovala v roce 2006 v komunálních volbách, Lucie Horváthová se pokoušela o vstup do Evropského parlamentu a ve volbách v roce 2010 vedla kandidátku Strany zelených v Pardubickém kraji, Aurélie Balážová se každodenně při své práci setkává s tíživou životní realitou romských komunit.

Účast v diskusi přislíbily:
Martina Horváthová, koordinátorka Romské ženské skupiny Manushe
Lidija Grebo, zakladatelka Romské ženské skupiny Manushe
Olga Fečová, předsedkyně sdružení Čhavorikaňi Luma – Dětský svět Olgy Fečové
pozn.: pozveme k diskusi také protagonistky filmu

14:00 – 15:15
Název: Jiná budoucnost je možná
Gender a Sociologie
Diskuse s ženskými osobnostmi, které se aktivně účastní utváření veřejného intelektuálního prostředí. V diskusi chceme propojit kritickou reflexi vývoje společnosti jak z hlediska genderového, tak sociálně-politického ve vztahu k vývoji v ČR i v mezinárodním a globálním kontextu. Chceme tímto zahájit debatu o společenských alternativách, které by mohly podpořit genderovou a sociální spravedlnost.

15:15 – 16:30
Jednou budem dál aneb o slepičí krok
Gender Studies
Reflexe současného stavu postavení žen v ČR, jeho vývoje v 90. letech a v 21. století. Jak se daří českým ženám a mužům z hlediska genderových práv, jaké je postavení žen a mužů ve společnosti, jak se proměňuje? Panelová diskuse, které se bude účastnit socioložka Jiřina Šiklová, spisovatelka a publicistka Alena Wagnerová, zástupkyně Gender Studies, o.p.s. a další. S cílem reflektovat vývoj feminismu a genderu s ohledem na minulost, ze které vycházíme, ve vztahu k současnosti a budoucnosti – kam směřujeme.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě