0
Menu

Konference- Rodina v 21. století

Konference- Rodina v 21. století

Datum: 14. 10. 2014
Čas: 09:00 - 17:15

Místo: Poslanecká sněmovna

Srděčně Vás zveme na evropskou konferenci Rodina v 21. století, která se koná v úterý 14.10. 2014 v PSP.
Konference navazuje na předchozí konferenci, která se konala v květnu v Praze a další koncem června v Ženevě.
Na konferenci vystoupí významné osobnosti zabývající se problematikou rodiny. Např. G. Kuby z Německa, nebo prezident FAFCE (Federace katolických rodinných svazů v Evropě) či poslankyně Evropského parlamentu p.Záborská.
Čím dál tím více lidí si uvědomuje, že tradiční rodina se nachází v krizi a hrozí reálné nebezpečí rozpadu rodinných hodnot. Proto je potřebné zmobilizovat všechny síly na podporu rodinných hodnot a na upevnění stabilních rodin. Tato konference je toho příležitostí.
Cílem konference je porozumět současným názorovým trendům v oblasi rodiny a připravit argumentační výbavu na podporu rodinných hodnot a stabilních rodin v občanské společnosti.

PROGRAM:

09:00 Registrace

09:30 Zahájení
Juraj Lajda Generální sekretář, Univerzální federace míru, ČR
Nina Nováková Poslankyně PSP ČR
Jan Mihola Poslanec PSP ČR
Radka Maxová Poslankyně PSP ČR
Pak No-hi UPF East Europe

10:00 I. RODINA A POLITIKA STÁTU
Moderátor: Mark Brann, generální sekretář, UPF Europe
Sexuální výchova nebo etická výchova ve školách Nina Nováková, poslankyně PSP ČR
Rodinná politika nebo sociální politika
Antoine Renard, prezident, FAFCE (Federace katolických rodinných svazů v Evropě)
Nástroje rodinné politiky v kontextu EU
Anna Záborská, poslankyně Evropského parlamentu, Slovensko
Rezoluce Rady pro lidská práva OSN na ochranu rodiny ze dne 26. 6. 2014
Heiner Handschin, stálý zástupce pro vztahy OSN v otázkách rodiny, Švýcarsko

11:15 Přestávka

11:45 II. ROLE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PŘI POSÍLENÍ STABILNÍCH RODIN
Moderátor: Carolyn Handschin, prezidentka, WFWP v Evropě
Mezínárodní projekt Týden manželství
Richard Kane, prezident, Marriage Week International, Velká Británie
Specifikum center pro rodinu jako subjektu rodinné politiky
Marie Oujezdská, ředitelka, Národní centrum pro rodinu, ČR
Rodina pohledem médií
Matyáš Zrno, místopředseda, Občanský institut, ČR
Nevládní organizace jako hybatelé změny
Joseph Gundacker, ředitel, Familienforum, Rakousko

13:00 Odpolední občerstvení

14:00 III. CO ZNAMENÁ POJEM MANŽELSTVÍ A RODINNÉ HODNOTY NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ
Moderátor: Heiner Handschin, stálý zástupce pro vztahy OSN v otázkách rodiny, Švýcarsko
Udržitelnost rodiny Jeff Fountain, ředitel, Schuman Centre for European Studies, Holandsko
Role genderové ideologie v diskursu o rodině Gabriele Kuby, spisovatelka, socioložka, aktivistka, Německo
Ideologický a sociální zmatek v systému rodinných hodnot Karl-Christian Hausmann, místopředseda CDU Stuttgart, Německo

15:15 Přestávka

15:45 IV. STABILNÍ RODINY JAKO ZÁKLAD PRO STABILNÍ SPOLEČNOST
Moderátor: Karl-Christian Hausmann, místopředseda CDU Stuttgart, Německo
Proč závisí lidská práva od rodiny Carolyn Handschin, prezidentka, WFWP v Evropě
Ochrana rodin v legislativním procesu Jan Gregor, místopředseda, Mladí křesťanští demokraté, ČR
Rodinné hodnoty a mír ve světě v 21. století Lynn Walsh, ředitelka, Oddělení pro otázky manželství a rodiny,UPF New York, USA

17:15 Závěrečné poznámky a zakončení

– pro vstup do budovy je vyžadován osobní doklad
– konference je zdarma
– překlad z anglického do českého jazyka zajištěn
– tel.: 602 369 214
– e-mail: upf@upf.cz

více info na www.upf.cz

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě