0
Menu

Jak úspěšně žádat o dotace

Datum: 15. 10. 2015
Čas: 09:00 - 12:00

Místo: Baby Office, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4

Plánujete realizovat svůj projekt s podporou Evropských fondů?
Absolvováním tohoto semináře získáte přehled o aktuálních dotačních zdrojích na podporu drobného podnikání, včetně jeho rozjezdu. Zabývat se budeme také možností podpory neziskového sektoru a sociálního podnikání. Společně projdeme proces od nápadu k jeho zpracování v projektové žádosti.

Pro koho kurz je, kdo je cílová skupina:
zástupci NNO, škol a školek, zájemci o sociální podnikání, OSVČ, obchodní společnosti, vzdělávací instituce, zájmová a profesní sdružení, apod.

Příklady témat Vašich projektů:
Inkluzivní vzdělávání, prevence školních neúspěchů, inovativní vzdělávací metody a formy
Podpora při vstupu na trh práce pro znevýhodněné skupiny občanů
Další profesní vzdělávání
Dětské kluby – péče o děti na 1. stupni ZŠ
Sociální podnikání – zapojení skupin znevýhodněných na trhu práce

Program semináře a aktuální dotační výzvy:

Výzvy a příručky pro žadatele, související dokumenty
Projektový záměr
Konzultace projektového záměru (interní, s vyhlašovatelem výzvy)
Zpracování projektové žádosti (cíle, zdůvodnění projektu, cílová skupina, klíčové aktivity, rozpočet, indikátory a další povinné náležitosti projektové žádosti) a personální a časové zajištění zpracování žádosti
Přílohy projektové žádosti
Na co si dát při zpracování projektové žádosti pozor, nejčastější chyby při zpracování žádosti
Projektová žádost z pohledu schvalovacího procesu, žádost o přezkum
Operační program Zaměstnanost
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Praha pól růstu

Lektorka: Mgr. Lenka Omelková – dlouholetá projektová manažerka působící v mnoha projektech – 2005 – 2007 manažerka projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů reg. č. CZ.04.3.07/2.1.00.1/0002, JPD pro Cíl 3, 2008 – 2011 manažerka projektu Otevřené vzdělávání reg. č. CZ.2.17/3.1.00/31426 Operační program Praha Adaptabilita, 2012 manažerka projektu Fiktivní firmy pro 50+ reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00015 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 2013 lektorka v projektu Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji reg. č. CZ.1.07/3.2.11/02.0052, Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, 2014 – 2015 manažerka projektu Podnikání nanečisto pomocí cvičných firem, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37032, Operační program Praha Adaptabilita

V návaznosti na tento seminář chystáme pokračování na téma Jak úspěšně řešit problém při řízení dotačního programu a také plánujeme Konzultace Vašich projektových záměrů.

Hlídání dětí – během semináře můžete využít možnosti hlídání dětí v naší miniškolce pro děti od 15 měsíců (mladší dle individuální dohody). Zvýhodněná cena za celý dopolední blok 8.30 – 12.30 hod je 300,- Kč. Do poznámky při registraci uveďte, prosím, věk a počet dětí.

Více informací na:
petra.kotatkova@babyoffice.cz
tel: 607 707 003
 

Rezervace

Objednávky pro tuto akci jsou uzavřeny.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě