0
Menu

Jak řešit konflikty dohodou

Jak řešit konflikty dohodou

Datum: 28. 01. 2015
Čas: 09:30 - 11:30

Místo: Baby Office, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4

• Řešíte složitou životní situaci (partnerskou, rodinnou, firemní apod.)?
• Dáváte přednost dohodě před hádkami nebo soudem?
• Věříte, že každý spor má rozumné řešení?

Při řešení složitých životních situací Vám může pomoci neutrální prostředník – MEDIÁTOR. Mediátor umožňuje účastníkům sporu lépe komunikovat a najít nové pohledy na situaci. Díky tomu pak účastníci sporu nacházejí takové řešení, které je pro všechny přijatelné a které nejlépe respektuje jejich zájmy, potřeby a možnosti.

Jaké situace se dají řešit?
Partnerské neshody
Rozvod nebo rozpad vztahu
Péče o děti, styk s dětmi, výživné na děti
Složité mezigenerační soužití
Majetkové spory
Firemní spory
Sousedské spory

Program semináře:
• Co ovlivňuje vznik konfliktu
• Nejčastější komunikační chyby a jak se jim vyhnout
• Role mediátora (neutrální a nestranný prostředník)
• Jak probíhá mediační jednání
• Konkrétní příklady z klientské praxe
• Dotazy

Co se na semináři dozvíte?
Dozvíte se, co ovlivňuje vznik konfliktů, jaké nejčastější komunikační chyby děláme a jak je možné se jim vyhnout. Cílem semináře je upozornit veřejnost na možnost řešit spory formou tzv. MEDIACE. Mediace je smírné řešení sporu za pomoci neutrálního a nezávislého prostředníka – MEDIÁTORA. Mediace je vhodná pro řešení sporů, kterých se účastní lidé, kteří spolu chtějí nebo potřebují dále spolupracovat. Mediátor vede jednání tak, aby každá strana měla možnost být skutečně vyslechnuta a pochopena. Není třeba spolu ve všem souhlasit. Často stačí jen pochopit, jak situaci vidí a prožívá druhá strana. Strany se pak přestávají konfliktu bát. Mají příležitost to staré, co nefungovalo, nahradit něčím novým a vhodnějším. Tím se otevírá prostor pro takové řešení, které účastníky sporu předtím nenapadlo anebo které pro ně před mediací nebylo přijatelné.

Seminář bude doplněn příklady konkrétních sporů a toho, jak se je podařilo vyřešit.

Doba trvání semináře:
2 hod

Lektor:
Mgr. Eva Vaňková, mediátorka a advokátka, tel. 602773310, e-mail: vankova.eva@email.cz, www.mediace-najitreseni.cz
Narozena v roce 1973, absolventka Právnické fakulty UK, 15 let právní praxe, pracovala u AK Kavínek a spol., u AK Winter a spol., bývalá zakladatelka a partnerka KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., absolventka „Komplexního výcviku ve vedení mediace“ pořádaného Asociací mediátorů ČR.
„Věřím, že všichni lidé někde uvnitř vědí, co je pro ně nejvhodnější. A mediátor je pro ně jen průvodce, který jim pomáhá si řešení uvědomit, pojmenovat nebo připustit.“

Cena semináře:
90 Kč / osoba (Klienty prosíme o úhradu kurzu předem na účet 961610043/0800 nejpozději 5 pracovních dnů před konáním kurzu. Do poznámky uveďte název kurzu a jméno účastníka.)

Rezervace místa na seminář:
vankova.eva@email.cz – nutno uvést název a termín akce a jméno účastníka

Hlídání dětí:
1) Pražští rodiče mohou využít grantu ESF, pokud splňují podmínky pro cílovou skupinu (viz oppa.babyoffice.cz) a v den konání kurzu je místo v dotované miniškolce. Pro čerpání dotace je nutné přijít dříve než v den kurzu vyplnit formuláře.
2) Miniškolka Baby Office – cena miniškolky se řídí ceníkem (viz www.babyoffice.cz/cenik)
V případě zájmu o hlídání dětí pište prosím rezervace na info@babyoffice.cz – nutno uvést název a termín akce a datum narození dítěte. Rezervace je platná po písemném potvrzení. V případě dotazů k hlídání dětí piště na info@babyoffice.cz

Rezervace

Objednávky pro tuto akci jsou uzavřeny.

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě