0
Menu

Jak kritizovat a kritiku přijímat a přitom neurážet a nenechat se urážet.

Jak kritizovat a kritiku přijímat a přitom neurážet a nenechat se urážet.

Datum: 27. 10. 2015
Čas: 09:00 - 12:00

Místo: Baby Office, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4

Díky podpoře projektu Podnikání nanečisto pomocí cvičných firem, reg. č.  CZ.2.17/2.1.00/37032 z OP Praha adaptabilita jsou workshopy pro rodiče na rodičovské dovolené / rodiče do 2 let po skončení rodičovské dovolené / rodiče samoživitele s dítětem do 15ti let ZDARMA.

Hlídání dětí v naší miniškolce pro cílovou skupinu nabízíme zdarma. 

Cílem semináře je upřesnit si v roli kritizujícího co je zpětná vazba a jak s ní pracovat. V roli kritizovaného pak rozpoznat konstruktivní a manipulativní kritiku, zpracovat ji a věcně na ni reagovat.

V roli kritizujícího:
– Zpětná vazba jako součást hodnocení výkonu
– Vedení zpětnovazebních rozhovorů
– Základní principy vedení motivačního a hodnotícího rozhovoru

V roli kritizovaného:
– Kdy je kritika konstruktivní
– Věcný přístup a konkrétnost kritiky
– Prostor pro zpracování kritiky

Lektor: Alena Zborníková

Alena Zborníková – lektorka a trenérka komunikačních dovedností

Víc jak deset let učím v komerční sféře (např.CZC.CZ, Vinograf), státní správě (např.MHMP) a neziskovém sektoru (např.APLA), z každé oblasti čerpám to nejsilnější a pomáhám přenášet dál. Má výuka je založena na praxi. Propojuji dovednosti běžného života s těmi pracovními. Nejvíce to ukázal projekt SPIRALISU – Vezmi život do vlastních rukou, kde jsme se věnovali maminkám. Vzhledem k tomu, že sama mám osmiletou dceru, mi tato skupina byla velmi blízká a vím, že pokud si maminka dokáže přiznat a uchopit svoje dovednosti, dosáhne, čeho bude chtít. A jaké jsou to dovednosti? No ty, které dnes a denně s dítětem používá: vyjednávání, stress management, logistika, prodejní dovednosti, time management……

Další informace ráda poskytne Lenka Omelková:
e-mailem: l.omelkova@akpinvest.cz
telefonicky: 224 829 436 nebo 604 208 198

Přihlásit se můžete:
přes webové rozhraní: http://www.akpinvest.cz/businessmockup/
mailem: l.omelkova@akpinvest.cz

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě