Spolek Good-Will, z.s. – Lenka Omelková, Petra Bartáková

Spolek Good-Will, z. s. založila Lenka Omelková se svými kolegy v roce 2007 po profesní a lidské zkušenosti z oblasti sociální práce, kdy jsme se setkávali s lidmi v nesnadných životních situacích. Státní podporu a pomoc samosprávy měst a obcí flexibilně a efektivně doplňoval neziskový sektor, do kterého se zařadili s ambicí rozvíjet celoživotní vzdělávání, související restart pracovního života a sociální podnikání.

Mgr. Lenka Omelková se od roku věnuje přípravě, řízení a hodnocení projektů podpořených z veřejných zdrojů (evropských a národních) v oblastech:

  • Vzdělávání (MŠ, dětské skupiny, ZŠ, SŠ, VŠ, profesní a občanské vzdělávání dospělých)
  • Sociální služby a práce
  • Sociální inovace
  • Sociální podnikání
  • Zdravotnictví v oblasti psychiatrické péče

V současné době pracuje v odd. řízení projektů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, je externí hodnotitelka Operačního programu Zaměstnanost  a autorizovaný zástupce pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání v systému Národní soustavy kvalifikací.

Mgr. Petra Bartáková působila na Městském centru sociálních služeb Praha, kde se podílela na zpracovávání a realizaci projektů v rámci prvního operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Následně pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Odboru implementace programů ESF, kde zajišťovala publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Evropského sociálního fondu, připravovala a vedla semináře pro žadatele a příjemce podpory zejména prioritních os 1. a 2 věnovaných podpoře zaměstnanosti. V současné době spolupracuje s projektovými společnostmi korporátního sektoru a je externí hodnotitelkou operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na MŠMT a operačního programu Zaměstnanost na MPSV a lektorkou dalšího vzdělávání.

Good-Will, z. s. v Baby Office bude od ledna 2017 realizovat projekt pro rodiče vracející se na trh práce Kompetence pro harmonizaci práce a rodiny.

 

 

 

 


Komentáře

Okomentuje příspěvek