603 564 243
EN
Menu

Děkujeme, že respektujete tento provozní řád a věříme, že se nám tak společnými silami podaří vytvořit příjemné místo, kde se vám bude dobře pracovat a kam se budete rádi vracet.

1. Ve všech prostorách Miniškolky Baby Office je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

2. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník sám. Za odložené věci návštěvníků (v případě krádeže či poškození) nepřebírá Miniškolka Baby Office (Ivana Kollárová) žádnou zodpovědnost ani neručí za případně vzniklou škodu. Pojištění odpovědnosti se vztahuje pouze na děti registrované v miniškolce.

3. Každý návštěvník (rodič či jiný doprovod) plně ručí za dítě/děti, které v objektu mimo miniškolku doprovází, tzn. za jeho/jejich zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním, stejně tak i za škodu způsobenou jiným osobám. Samozřejmě v žádném případě nechceme, abyste platili neúmyslně rozbité hračky nebo nádobí. Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi.

4. Do objektu nechodí silně nachlazené a nemocné děti (zelená rýma, kašel) ani dospělí.

5. V prostoru miniškolky je k dispozici lékárnička. Pokud by v objektu došlo ke zranění vašeho dítěte či vás, pracovník miniškolky vám dá lékárničku k dispozici a pomůže vám.

6. Dotazy k hlídání dětí a provozu miniškolky vám zodpoví ředitelka pí Ivana Kollárová osobně nebo na telefonu 603 404 224 a e-mailu: ivana.kollarova@babyoffice.cz. Poplatek za využití služby je zaplacen odečtením částky z Členské karty nebo spadá do předplaceného měsíčního paušálu. Aktuální ceník služeb a provozní doba miniškolky je zveřejněn na webu Baby Office.

7. V prostorách Baby Office můžete využít připojení k internetové síti WiFi zdarma.

8. V prostorách Baby Office třídíme odpad – prosím respektujte to při vyhazování odpadků a využívejte příslušně označené odpadní nádoby.

9. Na toaletě je dětem k dispozici nočník. Po svém dítěti prosím uklízejte – vyneste a vypláchněte nočník, na WC dítě vždy doprovoďte.  Z hygienických důvodů děti přebalujte na přebalovacím pultu, který je umístěn v prostoru WC. Použité pleny či ubrousky vyhazujte do odpadkového koše na WC.  Toalety prosím udržujte v čistotě.

10. Hrubé nebo soustavné porušování provozního řádu opravňuje zástupce Miniškolky Baby Office vykázat návštěvníka z prostor Miniškolky Baby Office, a to bez náhrady.

Děkujeme za pochopení.

Tým Baby Office