603 564 243
EN
Menu

Pořadatelé kurzů

Eeki-120KI
Projekt nabízí bezplatnou účast v rekvalifikačních kurzech ASISTENT/KA nebo ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Oba kurzy jsou akreditované MŠMT ČR a po jejich úspěšném absolvování získáte osvědčení s celostátní platností o nově získané kvalifikaci.

fitforflexiFitForFlexi
Projekt FIT FOR FLEXI přináší komplexní program vzdělávání a osvěty v oblasti podpory zavádění flexibilních forem práce a je založený na přenosu inovací ze zahraničí. Projekt realizuje jazyková škola Channel Crossings ve spolupráci se čtyřmi partnery: Spiralis (ČR), FIAP e.V. (Německo), Vårgårda kommun (Švédsko), Muster-in (Polsko). Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.