Menu

Nové dotace na podporu rodičů

Aktuální dotace na podporu rodičů najdete zde.

Dne 3.8.2015 byla vypsána výzva, která naplňuje prioritu Operačního programu Zaměstnanost – slaďování soukromého a pracovního života a návrat rodičů na pracovní trh. V rámci této výzvy mohou žadatelé /kterými mohou být neziskové organizace, obchodní společnosti a všechny typy škol/ žádat o finanční prostředky na vybudování zařízení pro děti ve věku 6-10 let /tedy 1. stupně ZŠ/, která budou pomáhat rodičům, díky vstřícné provozní době, skloubit péči o dítě s pracovním rytmem.  V rámci této výzvy je ale možné zažádat také např. na provoz příměstských táborů, rozvoz dětí na kroužky apod.

Tato výzva je mimořádná, vaše organizace si díky ní může požádat o zajímavé finanční prostředky / až 6 mil/ na 2 roky, tak neváhejte, uzávěrka žádostí je 16. října!

Dětské skupiny

Nový fenomén zařízení pro děti předškolního věku – tzv. dětské skupiny, se dočkaly konečně v září 2014 legislativního zakotvení v novém Zákoně o dětských skupinách 247/2014 Sb., který společně s prováděcí vyhláškou 281/2014 Sb. tvoří převratné řešení pro rodiče, kteří se chtějí vrátit zpět do práce po MD/RD.

V České republice pracuje v současnosti na flexibilní úvazek pouze 9 % zaměstnaných žen a 36 % žen s dětmi do 6 let pracuje na plný úvazek. Oproti tomu např. v Holandsku využívá flexibilní formy práce 46 zaměstnaných žen, v Nizozemí dokonce 64 %. Česká republika tak získala 2. nejhorší výsledek v rámci členských států EU.

Proto již v říjnu tohoto roku uvolní Evropská komise přes Ministerstvo práce a sociálních věcí finanční prostředky /v Praze 118 mil Kč, mimo Prahu 882 mil Kč/ právě na vybudování a následný provoz dětských skupin. Výbornou zprávou jistě je tzv. zrychlené čerpání, tedy uznatelné výdaje vznikají pro zřizovatele již vyhlášením dotace a dotace je přidělována ne na základě vyúčtovaných dokladů, ale jednotkově na místo.

Pokud jste tedy byli v minulém období odrazeni čerpat kvůli náročné administrativní zátěži, nyní nemusíte mít strach, budete muset vykázat pouze vybudování zařízení s definovaným počtem míst a jeho využívání.

A kdo si může o dotaci požádat? Jakýkoli zaměstnavatel, který zřídí dětskou skupinu pro své zaměstnance či zaměstnance dalších zaměstnavatelů a dále pak neziskové organizace, které budou dětskou skupinu provozovat na základě svých stanov.

A na závěr nesmíme zapomenout, že výzvy jsou kolové, tzn.  že svůj projektový záměr můžete podávat opakovaně. Nezapomeňte také, že do výzvy se mohou hlásit jak mimopražští, tak nově i pražští uchazeči.

Mgr. Daniela Vašíčková

Komentáře