603 564 243
EN
Menu

Nácvik a rozvoj sociálně-emočních dovedností MiND

spojený s pravidelným setkáváním jejich rodičů

Sociálně-emoční dovednosti (označované též jako EQ – emoční inteligence) jsou velmi důležité pro spokojenost i úspešnost člověka v životě. Navíc v dnešní době technologií se ztrácí dovednost komunikovat přímo z očí do očí a děti mají problém s přijímáním kritiky či s dáváním pochvaly druhým. Proto schopnost porozumět sám sobě i ostatním (empatie) a mít své emoce pod kontrolou je stěžejní pro zvládání stresových situací i navazování a udržování funkčních vztahů. Většina MiND* však často čelí potížím v této oblasti, a toto „nezvládnutí“ se následně bohužel projevuje v jejich problematickém chování.

V průběhu kurzu se DĚTI hravou formou naučí lépe porozumět samy sobě a svým emocím, naučí se s nimi lépe zacházet i vcítit se do druhých, budeme se věnovat konkrétním situacím ze života doma i ve škole. Také budou mít děti možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet a naučit se nové komunikační dovednosti, zvládat náročné a konfliktní situace i zklidnění prostřednictvím relaxačních technik. V neposlední řadě si mohou najít nové kamarády mezi dalšími MiND.

Nedílnou součástí kurzu jsou pravidelná setkávání RODIČŮ. Během nich mohou rodiče sdílet své zkušenosti, diskutovat, konzultovat a dozvědět se, jak pracovat se sociálně-emočními kompetencemi jejich MiND. Dostanou odpovědi na otázky: Jak pochopit jeho myšlenkové pochody i vnitřní pocity? Jak zvládat projevy jeho specifického chování? Jak s ním efektivně komunikovat? Jak probudit jeho vnitřní motivaci? Jak mu pomoci v dosahování osobních úspěchů? Jak mu pomoci v navazování a udržení přátelských vztahů s vrstevníky, kamarády a druhými a mnoho dalšího.

Pro koho: Kurz je určen pro MiND (MiND – dítě s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním) ve věku 8-11 let a jejich rodiče.
Termín: každá středa v čase 15:30h – 16:30h v termínech mezi 4.4.2018 – 20.6.2018 (celkem 12 setkání), ve stejném čase bude jednou za 14 dní probíhat rodičovská skupina (tj. 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6.)
Místo setkání: prostory Baby Office, Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4, budova B3, 6.patro
Počet účastníků: max. 8 dětí
Cena: 4.500 Kč za 3 měsíční program (cena zahrnuje: 12 hodin dítě + 6 hodin rodiče + 1 hodina
individuální konzultace rodičů s psycholožkou; tj. 250 Kč/hod. kurzu)
3.600 Kč za 3 měsíční program – zvýhodněná cena pro děti, které v Qiido Poradně absolvovaly (či do začátku kurzu ještě absolvují) diagnostiku IQ či EQ; tj. 200 Kč/hod. kurzu)

Srdečně se na Vás těší,
Miriam Janyšková (zakladatelka nadačního fondu Qiido, ředitelka a lektorka EQ)
Andrea Štefáčková (psycholožka)
V případě zájmu či dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mail: astefackova@qiido.cz nebo telefonicky na 723 793 663.

Komentáře