603 564 243
EN
Menu

Nácvik a rozvoj sociálně-emočních dovedností MiND

spojený s pravidelným setkáváním jejich rodičů

Sociálně-emoční dovednosti (označované též jako EQ – emoční inteligence) jsou velmi důležité pro spokojenost i úspešnost člověka v životě.

Navíc v dnešní době technologií se ztrácí dovednost komunikovat přímo z očí do očí a děti mají problém s přijímáním kritiky či s dáváním pochvaly druhým. Proto schopnost porozumět sám sobě i ostatním (empatie) a mít své emoce pod kontrolou je stěžejní pro zvládání stresových situací i navazování a udržování funkčních vztahů.

Většina MiND* však často čelí potížím v této oblasti, a toto „nezvládnutí“ se následně bohužel projevuje v jejich problematickém chování.

V průběhu kurzu se DĚTI hravou formou naučí lépe porozumět samy sobě a svým emocím, naučí se s nimi lépe zacházet i vcítit se do druhých, budeme se věnovat konkrétním situacím ze života doma i ve škole. Také budou mít děti možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet a naučit se nové komunikační dovednosti, zvládat náročné a konfliktní situace i zklidnění prostřednictvím relaxačních technik. V neposlední řadě si mohou najít nové kamarády mezi dalšími MiND.

Nedílnou součástí kurzu jsou pravidelná setkávání RODIČŮ. Během nich mohou rodiče sdílet své zkušenosti, diskutovat, konzultovat a dozvědět se, jak pracovat se sociálně-emočními kompetencemi jejich MiND. Dostanou odpovědi na otázky: Jak pochopit jeho myšlenkové pochody i vnitřní pocity? Jak zvládat projevy jeho specifického chování? Jak s ním efektivně komunikovat? Jak probudit jeho vnitřní motivaci? Jak mu pomoci v dosahování osobních úspěchů? Jak mu pomoci v navazování a udržení přátelských vztahů s vrstevníky, kamarády a druhými a mnoho dalšího.

Kurz pořádal nadační fond Qiido.

Komentáře