603 564 243
EN
Menu

Program dětí v miniškolce je obohacen těmito aktivitami (bez přítomnosti rodičů). Aktivity jsou v ceně školkovného.

Hrátky s barvičkami

I ty nejmenší děti seznamujeme s různými barvičkami. Hrajeme si s nimi a ukazujeme si, co všechno zvládneme vytvořit s pomocí štětců, vodovek a temper. Během malování si děti trénují jemnou motoriku, orientaci na papíře, zlepšují komunikační dovednosti a učí se o svých smyslech a vnímání. Děti se učí vyjadřovat své pocity a nálady bez hranic a bez předem určených pravidel. Děti se odreagují a odpočinou si při nenucené činnosti.

Svět kolem nás

S dětmi se učíme o světě, který nás obklopuje. Učíme se poznávat zvířata, které žijí v naší přírodě i v cizině, říkáme si o naší Zemi i o lidech, kteří na ní žijí a starají se o ní. Povídáme si o vesmíru, co obklopuje naši planetu. K tomu všemu nám pomáhají interaktivní pomůcky, které si vyrábíme.

Hudební hrátky

Představujeme dětem postupně spoustu různých hudebních nástrojů. Nástroje poznáváme sluchem i hmatem a na některé hrajeme dětské písničky. S dětmi zpíváme klasické i nové písničky. Zapojujeme rytmickou výchovu s povzbuzením k volnému tanci až k tanečkům. Využíváme prvky muzikoterapie.

Veselé povídání (logopedická prevence)

Aktivita je koncipována jako procvičování komunikační schopnosti, podaná hravou formou. Pomocí procvičování hlásek, básniček a jazykolamů trénujeme výslovnost, učíme se nová slova a básničky. Což nám pomáhá při komunikaci s okolím, když chceme něco sdělit nebo o něco požádat. Děti se učí základy správné komunikace, cvičí správné dýchání i svůj jazyk, aby měly dobrý základ pro bezchybnou řeč.

Informace o vývoji řeči a o prevenci logopedických vad najdete v článku „Jak předejít u dětí vadám řeči, aneb co by měl znát každý rodič“. Doporučení na praktická cvičení, najdete zde.

Seznámení s angličtinou 

Zapojení podle věkového složení skupinky.
Představíme dětem anglický jazyk formou zábavných her, říkanek, pohybových hříček, písniček, společným kreslením, hraním divadélka apod. Děti se nenásilnou a hravou formou učí reagovat na anglická slovíčka a pokyny lektora. Naším cílem je, aby první seznámení dětí s angličtinou bylo nenásilné, hravé a děti to bavilo.