603 564 243
EN
Menu

Minerva21 hledá office managerku na par-time

Tato nabídka již není aktuální!

Minerva21 se zaměřuje se specificky na ženy – na zvýšení jejich sebevědomí a profesních znalostí, na budování sítě kontaktů, vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a posílení vlivu ve společnosti. 

V Minerva21 hledají Office managerku na part-time (časem možná více). Tato žena bude úzce spolupracovat se zakladatelkou Minerva21 Rostya Gordon-Smith. 

Jaká byste měla být?

 • mít smysl pro detail a pořádek,
 • milovat administrativu, 
 • být schopná sebeřízení,
 • věřit v hodnoty a přístupy Minerva21,
 • mít dobrý přístup k lidem.

Vaše budoucí úkoly:

 • Každodenní administrace mailů, řešení ad hoc situací, komunikace s kolegyněmi z regionů
 • Správa webových stránek – příprava a vkládání pozvánek, fotografií, archiv, celková správa
 • Administrace členské základny, kontrola plateb, evidence, korespondence
 • Vedení databází kontaktů
 • Komunikace s externími spolupracovníky – správa FB, grafici apod.
 • Zajištění mzdových podkladů pro účetní
 • Zajištění klubových a vzdělávacích akcí – osobní účast na akcích, prezenční listiny
 • Plánování a příprava klubových a vzdělávacích akcí – Akademie, zajištění programu, hostů, lektorů, zajištění prostor – Ženy s.r.o. či externích
 • Podklady o činnosti pro zpravodaj, umístění na FB a rozesílání odkazu do kontaktů z databáze
 • Spolupráce na přípravě networkingových akcí – pozvánky příprava a tisk, jmenovky, seznamy účastníků, administrace a tisk, zajištění cateringu, osobní účast na akcích, organizace
 • Mentoringový program – vedení požadavků a komunikace s mentee i mentory, vedení agendy, zajištění jmenovek, občerstvení
 • Spolupráce s členkami kolegia při přípravě akcí Minerva 21, zajištění reklamních předmětů, poptávka, výroba, objednávky, organizace
 • Komunikace s účetními, zajištění předání podkladů, platby, evidence, kontrola

Bližší podmínky práce:

 • práce je vlemi flexibilní, možnost pracovat z domova, podpora akcí,
 • cca na 3/4 úvazku,
 • forma spolupráce – živnostenský list.
Komentáře