Etické standardy

• Vzájemná podpora a spolupráce

– Doporučujeme navzájem své produkty a služby
– Sdílíme své znalosti a zkušenosti
– Seznamujeme se navzájem, hledáme společně nové příležitosti a partnery
– Jdeme společným směrem, protože věříme, že ve vzájemné podpoře je síla i budoucnost

• Společný ekonomický profit – naším cílem je zlepšení pozice sociálně slabších skupin na trhu práce
a zlepšení jejich ekonomické situace.
• Společný rozvoj – chceme podporovat rodiče, především matky, aby dělaly to, co je baví. Cílem je zvýšení sebevědomí žen a plné rozvinutí osobního potenciálu. Podporujeme kvalitní vzdělávací programy.
• Podpora lokálního podnikání – jsme zastánci lokální výroby, chceme umožnit českým podnikatelkám a podnikatelům vyrábět výrobky či poskytovat služby a dokázat je nabídnout co nejširší veřejnosti.
• Trvalá udržitelnost – snažíme se vést projekt k tomu, aby byl ekonomicky soběstačný. Těm, kteří nezvažují vlastní podnikání, ale hledají práci, dáváme průběžně informace o možnostech vedlejších i hlavních příjmů.
• Ekologie – učíme děti základy environmentální výchovy. Podporujeme projekty, které se zabývají recyklací produktů, ochranou přírody a environmentální tematikou.
• Rozvoj komunitního života – podporujeme budování neformálních komunit a sdružení.