603 564 243
EN
Menu
 • Vzájemná podpora a spolupráce
  – Doporučujeme navzájem své produkty a služby
  – Sdílíme své znalosti a zkušenosti
  – Seznamujeme se navzájem, hledáme společně nové příležitosti a partnery
  – Jdeme společným směrem, protože věříme, že ve vzájemné podpoře je síla i budoucnost
 • Společný ekonomický profit – naším cílem je zlepšení pozice sociálně slabších skupin na trhu práce a zlepšení jejich ekonomické situace.
 • Společný rozvoj – chceme podporovat rodiče, především matky, aby dělaly to, co je baví. Cílem je zvýšení sebevědomí žen a plné rozvinutí osobního potenciálu. Podporujeme kvalitní vzdělávací programy.
 • Podpora lokálního podnikání – jsme zastánci lokální výroby, chceme umožnit českým podnikatelkám a podnikatelům vyrábět výrobky či poskytovat služby a dokázat je nabídnout co nejširší veřejnosti.
 • Trvalá udržitelnost – snažíme se vést projekt k tomu, aby byl ekonomicky soběstačný. Těm, kteří nezvažují vlastní podnikání, ale hledají práci, dáváme průběžně informace o možnostech vedlejších i hlavních příjmů.
 • Ekologie – učíme děti základy environmentální výchovy. Podporujeme projekty, které se zabývají recyklací produktů, ochranou přírody a environmentální tematikou.
 • Rozvoj komunitního života – podporujeme budování neformálních komunit a sdružení.