MINIŠKOLKA & INDIVIDUÁLNÍ HLÍDÁNÍ

Místo, kde je o vaše dítě dobře postaráno, zatímco vy pracujete. Kvalitní vzdělávací program a individuální přístup k dětem.

Kroužky

Připravili jsme pro vás kroužky, které jsou každý všední den od 15:00 hod. Kroužky jsou určené jak pro děti, které běžně chodí do naší miniškoly, tak pro nové děti, které přijdou pouze na kroužek. Věková skupina 15 měsíců až 5 let.

Děti, které chodí do miniškolky – Stačí, když si rezervujete místo v miniškolce pro Vaše dítě na dané odpoledne. Registrace přímo na kroužek není nutná. Kroužky jsou v ceně školkovného, navíc se nic nedoplácí.

Děti, které přijdou pouze na kroužek – Je potřeba si předem rezervovat místo na emailu ivana.kollarova@babyoffice.cz. Při jednorázové platbě je cena 150 Kč/hod. Při předplacené kartě v hodnotě 1 500 Kč je cena 95 Kč/hod. Více v ceníku miniškolky.

Četnost docházky záleží na Vás. S tím, že aktivity na sebe bude navazovat. Nicméně se budeme snažit, aby kroužek byl zajímavý i pro děti, které nebudou chodit pravidelně.

Veselé povídání (logopedická prevence) – pondělí v 15:00

Kroužek je koncipován jako základ logopedie, podaný hravou formou. Pomocí procvičování hlásek, básniček a jazykolamů budeme trénovat svou výslovnost, budeme se učit nová slovíčka a básničky, které nám pomůžou při komunikaci s okolím, ve chvílích, kdy chceme něco sdělit a kdy sami něco potřebujeme. Děti se budou učit základy správné komunikace, budeme cvičit správné dýchání i svůj jazyk, abychom měli dobrý základ pro bezchybnou řeč.

Informace o vývoji řeči a o prevenci logopedických vad najdete v článku „Jak předejít u dětí vadám řeči, aneb co by měl znát každý rodič“. Doporučení na praktická cvičení, najdete zde.

Seznámení s angličtinou – úterý v 15:00

Představíme dětem anglický jazyk formou zábavných her, říkanek, pohybových hříček, písniček, budeme společně kreslit, hrát divadlo a poznávat okolní svět všemi smysly. Výuka je vedena v angličtině a děti se tak nenásilnou a hravou formou naučí reagovat na anglická slovíčka a pokyny lektora. Naším cílem je, aby první seznámení dětí s angličtinou bylo nenásilné, hravé a děti to bavilo.

Hudební hrátky – středa v 15:00

Představíme dětem postupně spoustu různých hudebních nástrojů. Budeme je poznávat sluchem i hmatem a zahrajeme na ně dětské písničky. Na kroužku budeme s dětmi zpívat klasické i nové písničky. Zapojíme rytmickou výchovu s povzbuzením k volnému tanci až k tanečkům. Budeme využívat prvky muzikoterapie, kterou využijeme jako specifický způsob komunikace v dětském prostředí, tudíž si kroužek užijí i nejmenší děti.

Svět kolem nás – čtvrtek v 15:00

S dětmi se budeme učit o světě, který nás obklopuje. Naučíme se poznávat zvířátka, které žijí v naší přírodě i v cizině, naučíme se něco o naší Zemi i o lidech a dětech, které na ní žijí a starají se o ní. Povíme si o celém vesmíru, co obklopuje naši planetu. K tomu všemu nám pomohou interaktivní pomůcky, které si sami vyrobíme a budeme tak moci lépe pochopit, jak vše funguje.

Hrátky s barvičkami – pátek v 15:00

Seznámíme s barvičkami nejmenší děti, budeme si hrát s barvičkami, ukazovat si, co všechno zvládneme vytvořit s pomocí štětců, vodovek a temper. Během malování si děti trénují jemnou motoriku, zlepšují komunikační dovednosti a učí se o svých smyslech a vnímání. Děti se budou učit vyjadřovat své pocity a nálady bez hranic a bez předem určených pravidel. Děti se odreagují a odpočinou si při nenucené činnosti.